Samtidig som det ekstraordinære sentralstyremøte i Ap om Giske-saken pågikk tirsdag, publiserte VG det som hittil har vært en strengt fortrolig rapport om arbeidsforholdene for de politiske rådgiverne fra Stortinget under valgkampen, der Giske var en av de viktigste lederne.

Allerede i oktober ble det kjent at rapporten – overlevert partiledelsen av Ingunn Yssen (som klubbleder for de ansatte på Stortinget) – rommet kraftige angrep om «fryktbasert» og ineffektiv ledelse, men nå er altså hele dokumentet lekket. Noen oppsiktsvekkende utdrag:

1) Kvinnelige ansatte forskjellsbehandlet

«I tillegg har mye arbeid uten mål og mening, manglende respekt og fryktbasert ledelse i større grad rammet kvinner enn menn.»

2) Rådgivere gråt på jobb på grunn av arbeidsklimaet

«Det er svært alvorlig når voksne mennesker daglig må gå «å gråte på do» i tjeneste for et parti de har et sterkt forhold til.» (...) «Aldri før har jeg møtt så mange som fritt forteller at de gråter jevnlig på jobb.»