Intern slakt av Ap-valgkampen: De 5 verste anklagene fra rapporten

Arkivfoto: Ap

Samtidig som det ekstraordinære sentralstyremøte i Ap om Giske-saken pågikk tirsdag, publiserte VG det som hittil har vært en strengt fortrolig rapport om arbeidsforholdene for de politiske rådgiverne fra Stortinget under valgkampen, der Giske var en av de viktigste lederne.

Allerede i oktober ble det kjent at rapporten – overlevert partiledelsen av Ingunn Yssen (som klubbleder for de ansatte på Stortinget) – rommet kraftige angrep om «fryktbasert» og ineffektiv ledelse, men nå er altså hele dokumentet lekket. Noen oppsiktsvekkende utdrag:

1) Kvinnelige ansatte forskjellsbehandlet

«I tillegg har mye arbeid uten mål og mening, manglende respekt og fryktbasert ledelse i større grad rammet kvinner enn menn.»

2) Rådgivere gråt på jobb på grunn av arbeidsklimaet

«Det er svært alvorlig når voksne mennesker daglig må gå «å gråte på do» i tjeneste for et parti de har et sterkt forhold til.» (…) «Aldri før har jeg møtt så mange som fritt forteller at de gråter jevnlig på jobb.»

3) Støre-beslutning debattert i to uker

«(…) det var vanskelig å vite hvem man skulle forholde seg til eller hvem som egentlig bestemte hva. Ledergruppen var ikke nødvendigvis enig seg i mellom og kunne endre/stoppe hverandres bestillinger. Dette før til direkte forsinkelser og gjorde medieoppslagene mindre enn de kunne vært. Det ble for eksempel i et tilfelle drøftet i to uker hvorvidt vi skulle ta ut landsmøtevedtatt politikk som partilederen eksplisitt hadde bedt om at ble synliggjort.  (…) Mange saker rant ut i sanden fordi de ble uaktuelle eller fordi regjeringen kom oss i forkjøpet mens vi somlet.»

4) «Hvem skal du gå til når ledelsen er de jævlige?»

«(…) en ledelse som dels ikke ser, hører eller tar rådgiverne på alvor. Kort sagt, behandler sine medarbeidere dårlig. (…) hvor ledelsen opptrer til dels truende eller «fryktbasert ledelse» som flere kaller det». (…) det oppleves også som svært frustrerende eller kanskje nærmest skremmende at det ikke er noen å gå til når problemer oppstår. Vår ledelse er ikke der når vi trenger en til å stå opp mot politisk valgte i valgkampledelse. Eller som en sier det: «Hvem skal du gå til når ledelsen er de jævlige.»

5) Mistenksomhet til rådgivernes intensjoner

«Sekretariatsledelsens manglende evne og vilje til å ta kritikk og at det er mer om å gjøre å stilne kritiske røster enn å ta dem på alvor. (…) manglende tiltro til medarbeiderne både hva kommer til evner og intensjoner. Det er dessuten som påpekt også i valgkamparbeidet en lei tendens til å fatte beslutninger bak lukkede dører.»

  • For ordens skyld: Dette er altså anonymiserte, ensidige betraktninger der vi per i dag ikke kjenner versjonen til verken Trond Giske eller andre involverte som misnøyen rettes mot. Giske var tirsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentarer.