Å bli dømt for å kalle profet Mohammed en pedofil er ikke en krenkelse av ytringsfriheten.

Det kom Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) fram til i en dom torsdag 25. oktober.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner i mange europeiske land, også i Norge. Flere er bekymret for hva dommen kan høre til på sikt, og om den kan skape presedens for ytringsfrihetens grenser i flere land i Europa.