FILTER FORKLARER: Derfor krangler de om kraftkabel

Sylvi Listhaug (Frp) sier at det første hun skal gjøre på Stortinget er å fremme et forslag om å stoppe byggingen av en strømkabel fra Hardanger til Skottland, North Connect.

Bak prosjektet står 47 norske kommuner, samt både den svenske og den norske staten, med eierandeler. Blant de største eierkommunene er Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand og Oslo.

Hva skjer? Hva er egentlig greia med North Connect, og er dette virkelig den endelige spikeren i kista for den omstridte utenlandskabelen? Her er grunnen til at det koker om kabel på Stortinget for tiden, brukket HELT ned:

Motargumentet

Kabelen er veldig omdiskutert, med stor motstand i opposisjonen.

En av grunnene er at NVE i en rapport har konkludert med at byggingen kan føre til at strømregningen for en gjennomsnittlig, norsk husstand kan bli 160 til 480 kroner dyrere i året.

Et annet motargument er frykten for hva økt strømpris betyr for den kraftkrevende industrien – aluminiumsverk og andre viktige hjørnesteinsbedrifter på Vestlandet. Det gjør at Norsk Industri, den største underorganisasjonen i NHO, er imot.

Totalt sett vil kabelen bli lønnsom for det norske samfunnet ifølge NVE – overskuddet sprøytes blant annet inn i kommunebudsjetter på Sør- og Vestlandet. 8,5 milliarder 2020-kroner over kabelens levetid på 40 år.

For-argumentet

Regjeringen, som i utgangspunktet er positiv til kabelen, er opptatt av skottenes argument: De bygger ut en hel drøss med vindkraft i Storbritannia, og kan sikkert sende oss svinbillig strøm når det blåser hos dem, men de trenger en trygghet i at de har strøm når det er vindstille.

Det håper de å få fra oss med den nye kabelen.

«Kabelen vil hjelpe både Norge og Skottland til å kutte utslipp, og øke energisikkerheten i Skottland, så jeg håper virkelig at arbeidet med kabelen vil gå fremover», sa Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon NHOs årskonferanse tidligere denne måneden (les mer hos Montel News).

Ifølge beregninger gjort av «kabelkameratene», som motstanderne kaller de kommunale kraftselskapene, kan kabelen spare to millioner tonn CO2 i året. Det er på linje med britiske myndigheters antakelser. Årsaken er at de kan kutte ned gass-bruken.

Det haster å få konsesjonen ferdig behandlet, ifølge Statkraft, som frykter at noen andre enn Norge kommer skottene til unnsetning.

«De (Storbritannia) trenger derfor økt reguleringsevne nå, og da kan ikke vi i Norge sitte å tenke i mange år om dette er lurt eller ikke, fordi da vil Skottland ha funnet en annen løsning i form av gasskraftverk, batterier eller kabler til andre land. De kan ikke leve med at det kanskje kommer en kabel fra Norge, de må vite det sikkert», uttalte sjefen for Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, for en uke siden.

Han har alle grunner til å være bekymret, for Statkraft sitter også med en eierandel i North Connect, gjennom Agder Energi.

Det politiske spillet

På Stortinget sitter Arbeiderpartiet i en aldri så liten skvis. Frp, Senterpartiet, Rødt og SV vil ha Aps støtte til forslaget om å skrote kabelen. Ap har på sin side en avtale med regjeringen, som stammer tilbake til 2018, da Ap holdt på å bli kjølhalt av sine egne for at de sa ja til å bli med i EUs felles strømmarked, Acer.

Som plaster på såret lovte regjeringen å vente med kabel-ja til alle ser hvordan to strømkabler til kontinentet vil påvirke strømprisene her hjemme. Kommunene skulle heller ikke få eie utenlandskabel likevel, siden de har interesse av at strømprisen stiger (de vil jo ha penger til sykehjem og gud vet hva). Statnett skulle være eier, siden den vil være mer uhildet.

Regjeringen fortsatte imidlertid å si at de behandler kabel-søknaden på vanlig måte, noe som gjorde at motstanderne mistenkte at avtalen med Ap bare var lurerier.

Ap hevder hardnakket at nei, det er den ikke. Noe annet ville jo være å miste ansikt.

Derfor vil ikke Ap være med på Frps forslag, men sender inn sitt eget. Der fastslår partiet, ifølge Fri Fagbevegelse, at «den foreslåtte kabelen» må skrotes, blant annet fordi det fortsatt er kommunene som eier kabelen, og ikke staten.

Hele formuleringen, som gjengitt i Fri Fagbevegelse:

«Arbeiderpartiet viser til avtalen fra mars 2018 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, MDG og Venstre om at det ikke skal bygges kabler som ikke eies og driftes av Statnett, at de må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at det må høstes erfaringer med de kablene som nå er under bygging. Siden disse kriteriene ikke er oppfylt, ber Stortinget regjeringen sørge for at den foreslåtte North-Connect-kabelen ikke blir bygget.»

Om kabelen kan bygges dersom North Connect endrer på forslaget, gjenstår å se.

Så spørs det da, om noen andre kommer skottene til unnsetning før kraftselskapene rekker å spikke om prosjektet til noe som er salgbart for Ap.