Hvorfor er grensen for selvbestemt abort akkurat uke 12 i Norge? Er det noe spesielt med uke 18 i svangerskapet? Har uke 22 alltid vært «grensen for abort»?

Det hagler ukenummer i abortdebatten. Filter har sjekket hvor de kommer fra.

Noen kommer fra 30-tallet, andre er hentet fra lufta - og den siste har fått kraftig fødselshjelp av KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.