Jæren tingrett slår fast at det ikke er lov å nekte kvinner med skaut service, slik frisør og tidligere SIAN-medlem Merete Hodne gjorde i fjor. Hodne varsler imidlertid at hun vil anke dommen.

Ellers:

Den norske sykehusstreiken, som startet da meklingen mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter brøt sammen onsdag, trappes opp. Fredag tas ytterligere 185 av Akedemikernes medlemmer ut i streik, noe som bringer antallet streikende opp i 498. De ansatt ved i alt 12 sykehus over hele landet. Konflikten dreier seg om hvorvidt vaktordningene for norske leger fortsatt skal være kollektive eller om den enkelte arbeidsgiver skal få mer styringsrett.

I dag starter både Eid al-Adha, islams fremste høytid, og den 48 timer lange våpenhvilen i Syria som USA og Russland kom til enighet om forrige uke. President al-Assad har forpliktet seg til å avstå fra nye bombeangrep mot opposjonsstyrker og håpet er at humanitær hjelp nå kan komme fram til blant annet de beleirede bydelene i Aleppo. Andre har ytret skepsis til om våpenhvilen vil bli respektert i alle landets regioner. Harde kamper blusset opp rett etter at avtalen om våpenhvilen ble kjent i helga og 90 mennesker ble drept i bombeangrep i Idlib og Aleppo lørdag og søndag.