Helseforetak ville gi ambulanser i hastehjelp til Ukraina – måtte vente 17 dager på svar fra UD og Helsedepartementet

Samtidig som Russland har bombet sykehus og utrykningspersonell, har en rekke ulike givere i Europa forsøkt å styrke Ukrainas tilgang på ambulanser i krigsområdene så raskt som mulig.

I starten av mars ga blant andre Danmark, Finland, Italia og Estland ambulanser til Ukraina. Donasjonene ble gitt gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), som Norge er medlem av.

Ambulanser har vært en viktig del av den fysiske nødhjelpen i krigssonen: BBC News beskrev 15. mars hvordan ambulanser donert fra Nord-England hadde blitt satt inn i redningen av mennesker etter et russisk missilangrep bare noen timer etter at kjøretøyene var overlevert til ukrainerne.

Filter Nyheter kan nå fortelle at også Helse Midt-Norge her hjemme tidlig ga beskjed til Helse- og omsorgsdepartementet om at helseforetaket hadde fire ambulanser i sin regionale kjøretøypark som de kunne donere til Ukraina.

Det skjedde allerede 2. mars, samtidig som Danmark var i ferd med å forberede en transport med 30 ambulanser til Ukraina og nabolandene.

Men i Norge stanset tilbudet opp hos sentrale myndigheter:

Først fredag i forrige uke, 18. mars, fikk EU beskjed om at Norge kunne tilby de fire ambulansene fra Ålesund.

«Allereie 24. mars vil dei etter planen vere på veg», skrev Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag. Da har det imidlertid gått én måned etter invasjonsdagen i februar og altså 22 dager siden Helse Midt-Norge varslet departementet om donasjonen.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan 22 andre europeiske land ga sivilt beredskapsutstyr til Ukraina gjennom EU-ordningen, før Norge i det hele tatt kom på banen med fysisk utstyr.

Varslet departementet i starten av måneden

Steinar Bjørås er seniorrådgiver ved Helsefagavdelingen i Helse Midt-Norge, der han særlig jobber med ambulansetjenesten og AMK (nødnummersentralen).

Han forklarer at donasjonen av de fire ambulansene var et regionalt initiativ som kom fra engasjerte ansatte i ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge.

– Vi har rundt 120 ambulanser i drift i Midt-Norge som byttes ut jevnlig. De fire ambulansene skulle byttes ut med nye og ville vanligvis ha blitt solgt til privatpersoner eller organisasjoner. Så kom et forslag fra de som jobber med ambulanse-logistikken hos oss at vi da heller kunne gi ambulansene til Ukraina. 

Ambulansene, som opprinnelig er stasjonert i Ålesund, er av typen Mercedes Sprinter og Volkswagen Transporter, og alle har i dag hatt service og er i operativ stand.

«Helse Midt-Norge ble kjent med initiativet 2. mars og formidlet dette til HOD som koordinerer bistand på nasjonalt nivå», skriver kommunikasjonsavdelingen ved Helse Midt-Norge til Filter Nyheter.

Så sent som fredag 18. mars var Filter Nyheter i kontakt med flere personer i Helse Midt-Norge som da ikke hadde fått noen nærmere beskjed om hva som hadde skjedd med ambulansetilbudet.

Ambulansene som ble tilbudt som donasjoner 2. mars. Foto: Helse Midt-Norge

Tirsdag 22. mars holdt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) en utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget der myndighetene for første gang fortalte om ambulanse-donasjonen. Om norsk humanitær bistand til Ukraina uttalte statsråden: «vi responderte umiddelbart».

Det som ikke framgikk av gladmeldingene fra Huitfeldt og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om ambulansene fra Ålesund, var at saken hadde blitt hengende i departementene i to og en halv uke av krisen.

Helsedepartementet mener Ukraina ikke hadde bedt om ambulanser

På spørsmål fra Filter Nyheter har Helse- og omsorgsdepartementet oppgitt følgende tidslinje i ambulansesaken:

  • 2. mars: Helse- og omsorgsdepartementet blir kjent med en mulig donasjon av fire ambulanser fra Helse Midt-Norge
  • 7. mars: Tilbud om donasjon av ambulansene blir oversendt Utenriksdepartementet fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • 14. og 15. mars: Ambulanser blir formelt anmodet om fra Ukraina i oppdaterte bistandsanmodninger
  • 16. mars: Helse- og omsorgsdepartementet tar «fornyet kontakt med UD vedrørende donasjon av ambulansene»
  • 18. mars: Norge tilbyr ambulansene via EU-ordningen
  • 20. mars: Ukraina aksepterer tilbudet i EU-ordningen

Helse- og omsorgsdepartementet begrunner tidsbruken med at Norge ikke fikk en «formell anmodning» om ambulanser i UCPM-systemet før 14. mars.

«Det er høg aktivitet på europeisk nivå for å handtere bistandsoppmodningar knytt til krigen i Ukraina, og det blir i størst mogleg grad oppfordra til å berre tilby det som det blir bedt om. Så fort ambulansar var noko Ukraina spurte om, blei dette tilbydd frå norske styresmakter», skrev Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Samtidig er det liten tvil om at Ukraina har ønsket seg ambulanser også tidligere i krigen. Bare i den første drøye uken av mars hadde det kriserammede landet takket ja til samtlige ambulansedonasjoner som hadde kommet inn fra de europeiske landene.

Det går frem av bidragsoversikter som EU sendte fortløpende til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og som Filter Nyheter har fått innsyn i.

Donasjonene til Ukraina i starten av mars inkluderte:

  • 18 ambulanser fra Danmark (tilbudt 1. mars)
  • 23 ambulanser fra Italia (tilbudt 5. og 6. mars)
  • Sju ambulanser fra Estland (tilbudt 8. mars)
  • Seks ambulanser fra Finland (tilbudt 9. mars)

Først 18. mars meldte altså Norge fra til EU om tilbudet om fire ambulanser fra Ålesund.

UD: – Behovet for ambulanser var fylt

Utenriksdepartementet opplyser i dag til Filter Nyheter at UD fulgte opp HODs henvendelse om tilbudet fra Helse Midt-Norge hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, fordi DSB har dialogen med EU-ordningen.

– DSB bekreftet 9. mars at behovet for ambulanser på gjeldende tidspunkt var fylt (det vil si at det antallet som landene selv har meldt inn, er dekket). DSB bekreftet samtidig at de ville følge spesielt med på om behov for ambulanser ble meldt inn på nytt. Da Ukraina 14. og 15 mars la inn nye anmodninger om ambulanser, var Norge rask til å komme med et formelt tilbud til Ukraina om ambulanser, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD i en e-post.

Mens forklaringen fra HOD er at Ukraina ikke hadde etterspurt ambulanser, oppgir altså UD at de norske ambulansene ble satt på vent fordi Ukrainas behov var blitt fylt opp av andre land.

«De første innmeldte behovene for ambulanser ble imøtekommet av Danmark og andre givere (Ukraina aksepterte ambulanser fra andre land (Italia og Litauen) 1., 5. og 6. mars, Moldova aksepterte tilbud fra Danmark 1. mars. Andre land hadde på det tidspunktet ikke bedt om ambulanser», skriver UD.

Utsnitt av EUs bidragsoversikt per 4. mars som viser et utsnitt av Danmarks beredskapstilbud til Ukraina, deriblant 18 ambulanser (venstre kolonne). Høyre kolonne viser hvilke tilbud Ukraina har akseptert.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at det har vært så stor uenighet mellom departementene om håndteringen av Ukrainas nødhjelp-anmodninger at helseminister Ingvild Kjerkol og justisminister Emilie Enger Mehl 6. mars sendte et formelt notat til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Der ber de to andre statsrådene om endringer som i praksis vil fjerne UD fra beslutningene om hvilket norsk utstyr eller personell som skal sendes Ukraina via EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

Tilbød å kjøre ambulansene ned til Ukraina

– Det er så byråkratisk at jeg blir aldeles dårlig av det. Når det er snakk om å berge livet til folk, sier Odd Steinar Rønne (58) til Filter Nyheter om myndighetenes håndtering av ambulanse-donasjonen.

Han ble overrasket da han leste pressemeldingen fra Helsedepartementet og reagerte særlig på at departementet ikke ville sende ned ambulanser tidligere fordi Ukraina ikke skulle ha bedt om det.

Rønne er nylig pensjonert utrykningsleder i Brannvesenet Midt IKS i Steinkjer og styremedlem i den frivillige organisasjonen Norsk Ukrainastøtte. Organisasjonen ble opprettet til støtte for Ukraina i 2014, i kjølvannet av Majdan-revolusjonen og Russlands oppstart av hybridkrigføringen i Donbas-området.

Den tidligere brannmannen påpeker at det er «kjempestort behov for ambulanser i Ukraina – det var de som fortalte det til meg» og viser til egne samtaler med det ukrainske brannvesenet allerede tidlig i mars.

Gjennom Norsk Ukrainastøtte har Rønne, som selv har ukrainsk ektefelle, bidratt med brannvernutstyr til Ukraina de siste fem årene.

Senest to dager før Russland invaderte Ukraina, 22. februar, var Rønne på en av sine mange turer til Ukraina for å møte brannsjef Igor Karelin i Dnipropetrovsk fylke om overleveringen av en brannbil donert av Rogaland brann og redning.

Rønne forteller at han og brannsjef Karelin siden har vært på telefon sammen daglig om mulige nye bidrag fra Norge. Sammen med interesseorganisasjonen Brannsport fikk Norsk Ukrainastøtte planlagt en kolonne med materiell og biler som skulle kjøre ned til Ukraina i midten av mars.

– Da vi hadde fått tak i fire brannbiler, rundt den 2. eller 3. mars, spurte Karelin om jeg også kunne undersøke om ambulanser.

Brannsjef Igor Karelin gir tommel opp i det han får overlevert norske brannbiler og brannutstyr fra Odd Steinar Rønne 15. mars. Foto: Privat.

4. mars tok Rønne kontakt med Helse Midt-Norge for å høre om det var mulig å donere noen ambulanser til Ukraina.

Han fikk da vite at det fra helseforetakets side allerede var snakk om en donasjon av fire-fem ambulanser fra regionen.

– Jeg sa jeg kunne ta med de ambulansene i kolonnen vi skulle kjøre nedover med brannbiler og utstyr til Ukraina den 13. mars. Jeg spurte dem om de trodde DSB kom til å kjøre ned ambulansene selv.

– Elendig

Rønne forklarer at sjåførene de hadde med seg ned til Ukraina var brannmenn – mange med 40 år i tjeneste – men også to ambulansepersonell, og at de kunne ha overlevert ambulansene direkte til brann- og redningstjenesten der.

Men ifølge den pensjonerte utrykningslederen hørte han aldri noe mer fra Helse Midt-Norge om saken.

Den pensjonerte brannmannen sier han er skuffet over myndighetene og hadde trodd at «store Norge med den økonomien» la seg på et annet nivå i Ukraina-donasjonene.

– Nå ser det ut som om helseministeren tenker at hun har gjort det helt store med å sende ned fire ambulanser, sier Rønne.

– Jeg synes det er elendig, jeg, da. Vi er enkeltindivider som nå har skaffet 14 brannbiler til Ukraina på egen hånd – brannfolk som melder seg frivillig til å være sjåfør og vanlige folk som samler inn penger til diesel og mat på ferden, sier han.

«Viktig for oss å bidra der det trengs»

Om formiddagen fredag 18. mars stilte Filter Nyheter flere spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om hva som hadde skjedd med ambulansedonasjonen fra Helse Midt-Norge, blant annet om når HOD mottok tilbudet om ambulansene og når HOD sendte tilbudet videre til UD for avklaringer.

I stedet for svar på spørsmålene, fikk Filter Nyheter fire dager senere, tirsdag ettermiddag, en e-post fra departementets kommunikasjonsavdeling med pressemeldingen fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om at Norge donerer ambulanser til Ukraina.

– Det er viktig for oss å bidra der det trengs. Eg er stolt av engasjementet til fagfolka våre, og korleis heile helsenoreg hjelper til, uttalte Kjerkol da.

Da hadde altså utenriksministeren tidligere på dagen informert Stortinget om at Norge nå hadde tilbudt ambulanser gjennom EUs beredskapsmekanisme.

Først dagen etter bekreftet HOD overfor Filter Nyheter å ha mottatt tilbudet fra Helse Midt-Norge så tidlig som 2. mars.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke svart på spørsmål om de andre landenes donasjoner av ambulanser i perioden der HOD ikke har sett på dette som del av Ukrainas anmodninger.

Utenriksdepartementet har så langt ikke svart på Filter Nyheters spørsmål om andre foreslåtte donasjoner til Ukraina har blitt stanset av UD eller fortsatt er til behandling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hadde torsdag ettermiddag ikke svart på en henvendelse om saken.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.