At Norges olje- og gassproduksjon har konsekvenser for både temperaturen og havnivået er ingen nyhet, men nå mener forskere at de kan tallfeste den:

Det globale havnivået har steget med 0.12 millimeter og den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,002 grader celcius på grunn av bruken av Statoils produkter, hevdes det i en ny studie.

Studien kopler klimaforandringer som stigende havnivå og stigende gjennomsnittstemperatur direkte til utslipp sporet til de individuelle oljeselskapene.