En professor og tidligere leder av forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) legger ikke fingrene i mellom i sin omtale av den pågående omorganiseringen i byrået, som har vakt oppsikt fordi den fratar Erling Holmøy sine forskeroppgaver.

«Hele saken er etter min oppfatning veldig rar, og jeg betrakter det som et politisk kupp», sier Olav Bjerkholt til Klassekampen i dag.

Han mener en utredning om SSBs forskningsområdr og modellbruk er «skandaløs» og at «Holmøy er den beste mannen i Norge på langsiktige virkninger av befolkningsendringer og økonomisk utvikling».