En professor og tidligere leder av forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) legger ikke fingrene i mellom i sin omtale av den pågående omorganiseringen i byrået, som har vakt oppsikt fordi den fratar Erling Holmøy sine forskeroppgaver.

«Hele saken er etter min oppfatning veldig rar, og jeg betrakter det som et politisk kupp», sier Olav Bjerkholt til Klassekampen i dag.

Han mener en utredning om SSBs forskningsområdr og modellbruk er «skandaløs» og at «Holmøy er den beste mannen i Norge på langsiktige virkninger av befolkningsendringer og økonomisk utvikling».

Holmøy er kjent for å stå bak beregninger av den økonomiske kostnaden ved innvandring, og får ikke lenger forske fordi han er for lite publisert i internasjonale tidsskrifter og fordi SSB skal omprioritere ressurser til fordel for analyse av stordata.

Også økonomen Steinar Strøm, nå professor ved Universitetet i Torino, kritiserer endringene i SSB og mener de handler om å «følge den vinden som blåser i faget».

SSB-sjef Christine Meyer er kjent for sine liberale holdning til innvandring, men avviste overfor Dagens Næringsliv i går at det ligger politiske motiver bak omorganiseringen av statistikkbyrået.