To dager etter terrorforsøket mot al-Noor-moskéen i Bærum for halvannen uke siden, offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at trusselvurderingen for høyreekstrem terror i Norge var oppjustert i løpet av sommeren (torsdag ble det kjent at også svenske Säpo oppjusterer sin trusselvurdering for høyreekstrem terror).