Da de direktesendte videostrømmene fra det høyreekstreme angrepet på Kongressen i USA rystet verden 6. januar i fjor, var det noen gjerningspersoner som skilte seg ut fra den ellers uregjerlige mobben av voldelige Trump-tilhengere: Mindre grupper som var kledd som soldater, bare uten skytevåpen, så ut til å bevege seg i disiplinert formasjon gjennom folkemengden mens de kommuniserte med hverandre.

Dette var medlemmer av «Oath Keepers», en paramilitær, høyreradikal organisasjon som rekrutterer medlemmer med bakgrunn fra politi og forsvar.

Det har lenge vært kjent at den Trump-vennlige «militsen» var sentral i 6. januar-angrepet, og en rekke medlemmer er straffeforfulgt, men da FBI torsdag aksjonerte mot topplederen i Oath Keepers, Stewart Rhodes, ble langt mer alvorlige anklager kjent.

Rhodes og ti andre personer i Oath Keepers er nå tiltalt for å ha konspirert om å bruke vold for å hindre at Joe Biden ble innsatt som president, en anklage om et langt mer planlagt angrep på det fredelige maktskiftet enn hva som har blitt dokumentert tidligere.

Etterforskerne mener Oath Keepers var beredt til å aksjonere med skytevåpen og store mengder ammunisjon for å holde Trump ved makten, i koordinerte angrep bygget på militær taktikk.

«De koordinerte reiser på tvers av landet for å ta seg til Washington D.C., utstyrte seg med ulike våpen, tok på seg kamputstyr og var beredt til å følge Rhodes’ beskjed om å ta til våpen under hans ledelse. Noen deltagere i konspirasjonen samlet også skytevåpen i utkanten av Washington D.C., distribuerte dem i «quick reaction force»-lag, og planla å bruke skytevåpen i deres plan om å stanse den lovlige overdragelsen av presidentmakten», heter det i tiltalen.

Lagret skytevåpen på hotell: «Standing by. Just say the word»

Det er særlig chatsamtaler på den krypterte tjenesten Signal som danner FBIs beviser mot Stewart Rhodes og de ti medhjelperne som var betrodd med de mest dramatiske planene.

Mest oppsiktsvekkende er det at Oath Keepers både planla og gjennomførte å utplassere mobile kampgrupper fra ulike deler av landet, som de kalte en «quick reaction force» (QRF), rett utenfor Washington D.C.

Fordi medlemmene som deltok på selve demonstrasjonen ikke kunne være bevæpnet, var tanken at andre med skytevåpen og tyngre militært utstyr skulle være klare i rundt ti minutters kjøreavstand fra Kongressen, for å kunne bli tilkalt på kort varsel.

Allerede i slutten av desember 2020 skal en av Oath Keepers-organisatorene, Thomas Caldwell, ha plukket ut et hotell i Arlington der det ble leid tre rom til «QRF»-grupper fra henholdsvis Nord-Carolina, Arizona og Florida.

Der ble det lagret geværer, ammunisjon og utstyr som skuddsikre vester og kikkertsikter. Ifølge tiltalen har etterforskerne dokumentert både hvordan våpen ble anskaffet og fraktet like før 6. januar og en lang rekke diskusjoner om formålet med gruppene som skulle ha hotellet som base.

Utsnitt fra tiltaledokumentet som beskriver Oath Keepers’ innkjøp av våpen og utplassering av mobile kampgrupper.

Dagen før kongressangrepet, 5. januar, kjørte flere av Oath Keepers-medlemmene en «rekognoseringstur» fra hotellet til kongressbygningen og tilbake igjen.

«Vi kommer til å ha en rekke velutstyrte QRF utenfor D.C. Og mange, mange andre, fra andre grupper, vil følge med og vente på utsiden i tilfelle worst case-scenarier», skrev Rhodes i en melding til Oath Keepers-ledelsen om morgenene 6. januar.

I forkant diskuterte høyreekstremistene også andre måter de raskt kunne få skytevåpen inn til sine folk på. En av lederne undersøkte muligheten til å få tak i en båt som kunne frakte våpnene over Potomac-elven:

Utsnitt fra tiltaledokumentet der Oath Keepers-leder vurderer våpenfrakt med båt.

FBI har også funnet meldinger som viser hvor nære på det kan ha vært at de bevæpnede mennene faktisk tok seg i retning av Kongressen.

«QRF standing by at hotel. Just say the word…», meldte enn av de ivrigste til lederne mens den ubevæpnede delen av aksjonistene befant seg midt i kaoset på Capitol Hill.

Chattet om bakholdsangrep og skytetrening: «En massiv, blodig revolusjon»

I tiltaledokumentene framgår det hvordan nøkkelpersoner i Oath Keepers helt siden Trumps valgnederlag har diskutert å respondere med vold, før de interne samtalene i organisasjonen tok en stadig mer konkret dreining i dagene og timene før stormingen av Kongressen.

«Vi kommer oss ikke gjennom dette uten en borgerkrig. For sent for det. Forbered deg i hjerne, kropp og ånd», skrev Stewart Rhodes i en lukket chatgruppe for ledere to dager etter valget i november 2020.

Tidligere propagandabilde fra Oath Keepers, via ADL.

Senere samme uke kom han med mer spissede oppfordringer om å stanse utfallet av valget. Like etter at han ledet et Oath Keepers-møte på nettet 9. november, sendte en annen av de involverte ut meldinger til det hun kalte «rekrutter» for å planlegge «militær grunntrening» for å gjøre dem «kampklare innen innsettelsen›. Samme dag var Rhodes i kontakt med en Oath Keepers-mann som hadde «rekognosert» i Washington D.C. med tanke på en «operasjon» der.

I en kryptert chat 11. desember mellom lederne, beskrev Rhodes hva som ville skje om Joe Biden ble innsatt som president måneden etter: «Det blir en blodig og desperat kamp. Vi kommer til å havne i kamp. Det kan ikke unngås.»

Utsnitt fra tiltaledokumentet der Stewart Rhodes varsler blodig kamp.

Julaften uttalte også Rhodes i et åpent Oath Keepers-forum at «vi må gjøre en blodig, massivt blodig revolusjon mot dem. Det er hva som skal skje».

Av tiltalen framgår det også at Oath Keepers skal ha holdt en øvelse der formålet blant annet var å forberede veisperringer, bakholdsangrep, bilforflytninger og «motangrep». Like før nyttår ble det også diskutert geværtrening på skytebane.

Da Rhodes selv reiste mot Washington D.C. stoppet han flere steder på veien for å kjøpe geværer, ammunisjon og annet utstyr.

– Fortsatte konspirasjonen etter 6. januar

Flere av Oath Keepers-lederne anklages for å ha vært aktive i selve håndgemenget med politiet og i å oppildne andre i opptøyene til å blant annet ta seg mot selve Senatet, der politikere barrikaderte seg.

Men den interne kommunikasjonen beslaglagt av FBI viser også hvordan flere av Oath Keepers-lederne etter kongressangrepet diskuterte hvordan situasjonen kunne eskaleres i dagene som fulgte.

«At patrioter tok seg inn i sin egen kongressbygning for å gi en beskjed til forræderne er INGENTING i forhold til hva som kommer», sa en av dem.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at det pågikk konkrete diskusjoner om nye utfall mot Kongressen eller andre mål i dagene etter 6. januar, og at Oath Keepers-medlemmer etterhvert samlet seg med skytevåpen for å «ligge lavt».

«Etter dette… hvis ingenting skjer… så er det krig. Borgerkrig 2.0», skrev en av mennene til en annen mens selve innsettelsen av Joe Biden pågikk 20. januar.

Tiltalen som ble kjent torsdag er den mest alvorlige så langt etter kongressangrepet. Hvis bruken av paragrafen om «seditious conspiracy» – som handler om forsøk på å styrte regjeringen og andre angrep på statsmakten – skulle lede til dom, vil det være første gang siden 1995, da den ble brukt mot en islamistisk terrorgruppe.

Oath Keepers-lederne risikerer 20 års fengsel om domstolene mener det kan bevises at de forberedte et anslag mot staten. Et av problemene deres er at andre medlemmer som deltok under opptøyene og angrepet 6. januar har samarbeidet med FBI og fortalt i avhør at formålet var å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.