Regjeringen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener Norge må ta sin del av ansvaret for å utvinne mineraler til det grønne skiftet, og har sagt ja til kobberutvinning fra Nussir.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, uttalte Isaksen i regjeringens pressemelding.

Hva betyr det egentlig?