Mens noen ministre aldri beholder gaver privat utover blomster og konfekt, har andre i den sittende regjeringen samlet statsråd-gaver for mange tusen kroner hjemme. Filter Nyheter har oversikten, ned til minste fenalår og vadmelstøffel.

Alt fra klær, sko og smykker til relativt kostbare mat- og vingaver har tatt veien fra offiselle anledninger til privat eie de siste tre åra. Det viser en totalgjennomgang Filter Nyheter har gjort av departementenes håndtering av gaver som statsrådene og statssekretærene får i hendene i embets medfør.

Det finnes ikke noe samlet offentlig register for ministergavene – oversiktene må møysommelig pusles på plass via innsynsbegjæringer til hvert enkelt departement.

Verdiene av de blåblå statsrådenes gaver er bagatellmessige sammenlignet med «gaveskandalen» den rødgrønne regjeringen måtte håndtere i 2010, men enkelte tilfeller gir grunn til å stille spørsmål ved om gjeldende regelverk er fulgt, eller hvorfor departementene ennå har svært ulik praksis for registrering av gaver.