Full splittelse i FNB: 20 timer etter denne uttalelsen ble de ekskludert

Elisabeth Velle Andersen er mediekoordinator i FNB Oslo og 2. vara til bystyret. Hun ble i dag ekskludert av FNBs sentralorganisasjon, som hun mener mangler legitimitet.

«Saken har hele veien for FNB Oslo fremstått som et totalt ubegrunnet og udemokratisk inngrep og overgrep. En sak der FNB i Stavanger har duret frem som de selv har funnet for godt uten å bry seg om vedtekter, organisasjonsregler eller god folkeskikk».

Slik omtaler Jan Eriksen, styreleder i lokallaget Folkeaksjonen nei til bompenger Oslo, prosessen bompengepartiets sentrale ledelse har kjørt mot dem.

Det gjør han i en mail til Filter Nyheter denne uka. Bare timer etter at Filter forelegger anklagene til Frode Myrhol, politisk leder i FNB sentralt, kommer pressemeldingen:

Jan Eriksen er ekskludert fra FNB. 

Det er også Oslo-lagets styremedlem Daniel Stephanek og mediekoordinator Elisabeth Velle Andersen, som også er valgt inn som varamedlemmer i bystyret, samt Kikki Christel Nyhagen – listekandidaten som i april skrev på Facebook at hun i situasjoner hvor syklister har «vært på nippet til å ligge over panseret» har tenkt at de burde fått en «liten/fatal lærepenge».

Bestrider eksklusjonen

Begrunnelsen for eksklusjonene er at de fire har «jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer i partiet, samt motarbeidet FNB sentralt». Pressemeldingen er signert styret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

De ekskluderte Oslo-medlemmene mener dette partistyret mangler legitimitet og ikke har myndighet til å ekskludere noen.

– Det er ingen lokallag som har valgt dem som ledere. De har ingen grunnlag, mandat, myndighet, eller vedtekter som gir dem lov til å ekskludere medlemmer i lokalpartiene. Det er heller ikke gitt noe varsel i forkant, verken skriftlig eller muntlig, sier Elisabeth Velle Andersen, som uttaler seg til Filter Nyheter på vegne av styret.

Det er påstander Myrhol mener mangler rot i virkeligheten. Han hevder Velle ikke forstår forskjellen på FNB og FNB Stavanger.

«Denne damen forstår faktisk ikke at eneste grunnen til at FNB har kunnet stille liste i Oslo er at de er et lokallag av et parti som er registrert i Partiregisteret med et demokratisk valgt styre, som er partiets utøvende organ», skriver han.

«Hovedstyret i FNB er demokratisk valgt av medlemmene, jeg er demokratisk valgt av medlemmene til å være partileder. Det har blitt avholdt årsmøter i partiet hvert eneste år siden 2015. Alle som har stilt lister for FNB er underlagt hovedstyret som er partiets utøvende organ», skriver Myrhol.

Ingen kommunikasjon

Før eksklusjonen signaliserte både Eriksen, Andersen og andre i FNB Oslo at de ville fortsette å drive FNB Oslo som bompengepartiets lokallag og kjempe for å ha en rolle i det unge partiet.

Det til tross for at partiet sentralt anklaget dem for kuppforsøk og før valget opprettet et konkurrerende Oslo-lag – omtalt som «fylkeslaget» for å skille dem fra lokallaget, som på sin side blir omtalt som «supporterforeningen» av sentral-FNBs advokat Jon Christian Elden.

Konflikten oppsto før sommeren og ble satt på spissen da Oslo-styret nektet å utlevere sine medlemslister til FNB sentralt.

Etter valget er situasjonen at de fire FNB-representantene som er valgt inn i Oslo bystyre er lojale til partiets Stavanger-baserte interimstyre, mens flere av vararrepresentantene tilhører det opprørske lokallaget.

– Per i dag er det ingen kommunikasjon mellom oss og de fire bystyrerepresentantene. Det vil det heller ikke være så lenge de velger å kjøre sitt eget løp – og det er ingen grunn til å tro at de plutselig vil endre personlighet, sier Velle Andersen.

Jan Eriksen er styreleder i lokallaget Oslo FNB, og nå ekskludert av FNBs sentrale partiledelse.

Rot og kaos på Vestlandet

Oslo er ikke det eneste stedet der splid og krangling har vært refrenget for bompengepartiet etter valget:

  • I Klepp kommune i Rogaland ble førstekandidat Aina Larsen Grude ekskludert på selveste valgdagen, på grunn av «gjentatte brudd på partiets vedtekter».
  • Eksklusjonen av Grude ble senere omgjort, med den følge at 15 av partiets medlemmer melder seg ut, ifølge en pressemelding sendt ut av styreleder Geir Morten Øvestad. Så viste det seg at masse-utmeldelsen blir underkjent fordi minst en av de angivelige utmelderne nekter for at han har meldt seg ut.
  • På valgdagen ble også Bergen-topp Trym Aafløy anklaget for å være «diktatorisk» – i etterkant av årets mest omtalte drikkevise.
  • Onsdag meldte Aafløy at han melder seg ut av den åpne FNB-gruppa på Facebook. Begrunnelse: Et sentralt medlem kan ikke delta i offentlige diskusjoner som kan følges av journalister.
  • På tross av at partiet fikk over 9 prosent av stemmene i Sandnes takket leder Ellen Karin Moen på vegne av partiet nei til alle lederposisjoner, fordi hun mener de mangler erfaring og kompetanse. I likhet med Oslo-gjengen ble Moen ble ekskludert i dag.
  • I den samme byen ble den lokale FNB-profilen Alexandra Eva Lind noen dager etter valget nektet sentrale verv i kommunen, anklaget for å være ukollegial og kastet ut av lokallagsstyret. Det skjedde på et møte der sentralstyrets leder Morten Malmin ble nektet adgang.
  • I etterkant grep partiets stifter og politiske leder i Stavanger, Frode Myrhol, inn og reverserte eksklusjonen av Lind. 1. oktober sendte lokallaget ifølge NRK ut en pressemelding for å informere om at alle forsøk på å komme til enighet med Malmin og Lind var stoppet opp.
  • Ifølge Stavanger Aftenblad er det også «utrolig mange» i FNB som er kritiske til Myrhols lederstil. Selv svarer han at han erkjenner at det er problemer i partiet, men at han har dem under kontroll.
  • Det er fortsatt ikke avholdt noe landsmøte i partiet. Myrhol har signalisert at det skal avholdes et nasjonalt årsmøte etter valget, men også sagt til Aftenbladet at det kan bli først neste år.

Mener ledelsen overkjørte dem

Hva som er konfliktenes egentlige kjerne, kan i flere tilfeller være vanskelig å få øye på.

Men i Oslo dreier det seg dels om misnøye med partiledelsen i Stavanger, som etter lokallag-styrets syn leder partiet etter eget forgodtbefinnende og utnytter mangelfulle vedtekter til å overkjøre resten av organisasjonen.

Til dette svarer Frode Myrhol at det virker som om Elisabeth Velle Andersen og Jan Eriksen «ikke har kapasitet til å forstå forskjellen på FNB og FNB Stavanger».

– Disse to personene er ikke medlemmer i partiet så deres betraktninger rundt forhold som har med FNB å gjøre er forholdsvis uinteressante, sier Myrhol, som ellers ikke ønsker å gi de ekskluderte «noe oppmerksomhet».

Kom på kant med toppkandidater

Men konflikten i Oslo handler også om at lokallagsstyret skal ha kommet på kant med de lokale listetoppene Bjørn Revil, Cecilie Lyngby, Danny Chaudry og Britt Fossum.

– De har ikke villet samarbeide, men kjørt sitt eget løp. Vi har lagt en mediestrategi for å få spredd budskapet på en mest mulig effektiv måte. Men det ville ikke listetoppene forholde seg til, og gang på gang kom det uttalelser i media som var i strid med programmet og måtte dementeres, sier Elisabeth Velle Andersen.

Konkret skal dette blant annet ha handlet om at Revil skal ha snakket om at partiet i første omgang ønsket å redusere bompengene i Oslo, selv etter at lokallaget hadde vedtatt  å endre sitt eget standpunkt til at bompengene skulle fjernes helt.

«Bare tull»

Andersen sier også at enkelte av listetoppene har vært dårlige på å stille på medlemsmøter og vært mer opptatt av å drifte sine egne facebookgrupper enn å være lojale mot lokallagets mediestrategi. Slik skal de ha gjort det vanskelig for å mediekoordinatoren å gi nyhetsredaksjoner eksklusive utspill.

– Bjørn Revil har ikke vært på et eneste møte siden april. Og Cecilie Lyngby har vært mer opptatt av å forholde seg til Frode Myrhol enn å drive med lokalpolitikk, sier hun.

Britt Fossum, Bjørn Revil og Cecilie Lyngby er tre av fire FNB-representanter i det neste bystyret i Oslo. Alle har brutt med lokallaget FNB Oslo. Foto: Pål Nordseth

Alt dette tilbakeviser Cecilie Lyngby og Bjørn Revil. De mener det som kommer fra motparten er «bare tull».

– Vi fire som er valgt inn i bystyret er ikke medlemmer av Jan Eriksen og Elisabeth Velle Andersens organisasjon.  Vi forholder oss til partiet sentralt og har full støtte derfra. I tillegg ønsker vi å gjøre en best mulig jobb som folkevalgte, sier Revil.

– Jeg synes det har vært mye uro rundt disse menneskene og konflikten de har hatt med sentralstyret. Derfor har jeg valgt ikke å melde meg inn i den organisasjonen der og heller meldt meg inn via partiets sentrale betalingsløsning slik også resten av bystyregruppen har. Det er en løsning vi alle trives med.
Vi som sitter i bystyregruppen ønsker ikke å initiere konflikter med noen men i stedet konsentrere oss om det politiske arbeidet vi står foran, sier han.

Møttes i retten på valgdagen

På selveste valgdagen møttes partene i retten da FNB-ledelsen ville tvinge Oslo-laget til å slutte å bruke FNBs navn og logo.

Retten kom ikke ledelsens begjæring om midlertidig forføyning i møte, noe lokallaget tolket som en full seier.

Dommeren skriver likevel at FNBs ledelse har rett til å bestemme hvem som kan kalle seg lokallag, og FNB har registrert fylkeslaget som sitt lokallag hos Fylkesmannen – slik at det er sistnevnte som mottar partistøtte.

Styreleder i FNB, Morten Malmin, med partiets advokat John Christian Elden i Oslo byfogdembete på valgdagen. Malmin forsøkte å få retten til å tvinge FNB Oslo til å slutte å bruke partinavnet. Foto: Pål Nordseth

FNB-opprørerne i Oslo har avventet at et landsmøte i partiorganisasjonen kunne rydde opp.

«Forumet for avklaringer om FNBs fremtid og andre eventuelle uklarheter er landsmøtet og de demokratiske prosessene. Som det fremgår i media de siste dagene så er det tydeligvis slik at også andre av lokallagene har sine egne uenigheter med ledelsen i FNB i Stavanger. Vi følger spent med på hva som skjer fremover», skrev den nå ekskluderte styrelederen Jan Eriksen.

  • Denne saken ble oppdatert 4. oktober klokka 09.30 med Frode Myrhols svar på Elisabeth Velle Andersens anklager.

På Filter Nyheter finner du ingen annonser, bare grundig  journalistikk. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no. Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.