Full splid i regjeringen etter HRS-kutt: Vil bli omgjort, sier Frp. Nei, sier Venstre

Har regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre blitt enige om å reversere kuttet i statstøtten til den anti-islamske stiftelsen Human Rights Service? Det indikerer Frp-leder og finansminister Siv Jensen i en Facebook-post tirsdag:

Samtidig uttaler tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Filter Nyheter at det nå er hevet over tvil at støtten til HRS vil være på minst samme nivå til neste år – og kaller den nye enigheten «en korreksjon av feil» i det forslaget til statsbudsjett som er lagt frem.

– Det ble en feil som ikke gjenspeiler viktige syn fra Frp sin side. Det var nok en dårlig vurdering av Jan Tore Sanner. Det som nå skjer er flott og viser at partileder Siv Jensen rydder opp når regjeringen gjør feil, sier Amundsen.

Men Venstre-politiker Abid Raja avviser samtidig at partiet hans på noen måte er enig i at støttekuttet bør reverseres. I en tekstmelding til Filter Nyheter skriver Raja at Venstres stortingsgruppe «enstemmig har sagt at vi er imot HMS-reversering i budsjettkutt» og at han «ikke kjenner seg igjen i at regjeringspartiene på Stortinget er enige om dette».

– Dette medfører ikke riktighet, slår Raja fast:

Stortingsrepresentant Guri Melby fra samme parti bekrefter på sin side at Venstre i et gruppemøte så sent som på onsdag i forrige uke vedtok at de ikke ville være med på å droppe kuttene til Human Rights Service.

Varslet oppgjør med eget parti etter kuttforslag

Da den borgerlige regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett mandag 8. oktober, vakte det betydelig oppmerksomhet at den årlige statsstøtten til HRS var foreslått kuttet med 500 000 kroner.

HRS mottar i år 1 835 000 kroner som «nasjonalt ressurssenter på integreringsfeltet», en bevilgning som lenge har vært omstridt. Støtten til HRS har imidlertid vært en politisk kjepphest for regjeringspartiet Frp, som i flere år har argumentert for at stiftelsen fortjener pengene.

Forslag til tildelinger i neste års statsbudsjett.

Potten med penger til nasjonale ressurssenter på integreringsfeltet ligger nå under Kunnskapsdepartementet, der Høyre-nestleder Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister. Forslaget om kutt i støtte til HRS så ut til å komme overraskende på flere sentrale Frp-politikere.

Allerede samme dag varslet Per-Willy Amundsen i et intervju med Filter Nyheter at det varslede kuttet var «komplett uakseptabelt», mens Sylvi Listhaug skrev på Facebook at kuttforslaget var «smålig og unødvendig»:

Venstre-politiker Abid Raja støttet imidlertid forslaget og kalte det «et gjennomslag for Venstre i regjering». På Twitter skrev han følgende:

Krf: Vil flytte HRS til pressepotten

Filter Nyheter har tirsdag stilt en rekke spørsmål til Frp-leder Siv Jensen om hva regjeringspartienes angivelige enighet om endringen i støtte til organisasjoner helt konkret innebærer, men har ennå ikke mottatt svar fra departementet.

I tekstmeldingen fra Abid Raja står det også at Venstre-politikeren håper å kunne forhandle om denne støtten med Kristelig Folkeparti, som ser ut til å havne på borgerlig side etter sitt ekstraordinære landsmøte onsdag denne uka.

Krf-nestleder Kjell-Ingolf Ropstad, som også er partiets finanspolitiske talsperson, uttaler tirsdag at partiet «er kritisk til HRS sine holdninger» og «ikke hører hjemme under integrering i budsjettet»:

– Derfor har vi foreslått å flytte dem til pressepotten. Vi vil heller ikke øke midlene til dem utover det som allerede ligger i forslaget til statsbudsjettet (1 335 000 kroner, red. anm.), sier Ropstad til VG.

Krf-leder Knut Arild Hareide benytter samtidig anledningen til et angrep på dagens borgerlige regjering, der han hevder at Venstre er blitt presset til «å bli med på noe de er imot» til tross for «at det er stor motstand i Venstre i denne saken»:

– Denne saken er et godt eksempel på hvorfor KrF ikke bør gå inn i Solberg-regjeringen. Vi vil konsekvent komme i mindretall i utrolig mange saker i Solberg-regjeringen, fordi tyngdepunktet i den regjeringen vil ligge til høyre for Høyre, sier han til samme avis.