Frp-ere krever strengere innvandringspolitikk + USAs riksrevisjon mener Trump er skyldig

VIL HA BOSETTINGSSTOPP I OSLO: Ledelsen i Frp jobber fortsatt med hvilke krav de skal stille til Erna Solberg for ikke å bryte ut av regjeringen, etter at sentrale Frp-ere i går ble tatt på senga av avgjørelsen om å hente en 29 år gammel kvinne med IS-tilknytning hjem til Norge sammen med sine to barn, hvorav ett lider av alvorlig sykdom (selv om regjeringen har jobbet med å organisere deres hjemreise i tre måneder ble såvel parlamentarisk leder Hans Andreas Limi som partiets medlemmer i den utvidede utenrikskomiteen først klar over regjeringens beslutning da saken sprakk i mediene). Mens partifeller i går lanserte krav om alt fra bompenger og pelsdyrbønder til lavere skatter og avgifter, tar Tone Ims Larssen, leder i Oslo Frp, til orde for at dette må handle om innvandringspolitikk: «Null bosetting av flyktninger i Oslo (…) strengere sanksjoner mot foreldre som ikke ivaretar sine barn. Og vi må ha mye strengere regler for familiegjenforening» sa hun på Politisk kvarter i dag tidlig. Lederen i det store Frp-laget i Møre og Romsdal, Frank Sve, stiller i Aftenposten i dag seg i rekka av dem som mener det nå er kroken på døra for regjeringssamarbeidet, uansett. Frp-leder Siv Jensen skal overlevere kravene til stataministeren mandagDa Solberg selv kommenterte saken i går kveld la hun vekt på at det var uaktuelt for henne å risikere livet til en fem år gammel norsk gutt i Syria, selv om moren ikke ville la ham reise hjem alene: «Av og til er det slik at et flertall i regjeringen må skjære gjennom i en sak som er viktig og har store humanitære aspekter ved seg», sa Solberg.

SVERGER UPARTISKHET: Riksrettssaken mot president Donald Trump er formelt igang i det amerikanske Senatet – i natt ble tiltalepunktene lest opp og senatorene sverget inn (de lover høytidelig å gi den tiltalte presidenten en «upartisk» rettsprosess). Det skjedde samtidig som USAs svar på riksrevisjonen, Government Accountability Office, leverte en betraktning der de slår fast at Det hvite hus brøt amerikansk lov da han tilbakeholdt støttemidler til Ukraina for å presse ukrainerne til å etterforske sønnen til Joe Biden. For ordens skyld: Det skal nok mer til å få det republikanske flertallet i Senatet til å skifte side i den grad at Trump blir avsatt. Neste uke starter riksretten med å høre henholdvis tiltale-teamet og presidentens forsvarere i 24 timer hver (spredd over flere dager), før senatorene slipper til med sine spørsmål.

KORT INNPÅ OM RUSSLAND: Hvorfor måtte Medvedev gå? Skal Putin bli statsminister nå, og hvordan kan han bare bestemme seg for det? Hva innebærer ommøbleringen i maktbalanse? Spørsmålene er mange og svarene få. Vi har trålet de beste analysene i inn- og utland, sånn at du skal slippe.

BIG BLOW FOR MILJØVENNLIG DIESEL: Gamle dieselbiler er forurensingsverstinger, spesielt av sot og NOX-partikler. Slik er det ikke med nye dieselbiler, hevder bilbransjen: Snart blir dieselbiler «nær utslippsfrie» påstås det, med henvisning til svært lave forurensningstall i testene de ulike modellene må gjennom før de får rulle på veiene. Nå får bransjen motstand fra fornybar-organisasjonen Transport and Environment, som har bestilt egne undersøkelser av to salgsvinnende dieselbiler, utført i laboratorium av (det anerkjente) selskapet Ricardo: Testresultatene er svært misvisende, hevder T&E. Under gitte forhold forurenser nye dieselbiler langt mer enn testene sier, faktisk 32 og 115 prosent over den lovfestede grensen i EU. Det dreier seg om en «offentlig kjent hemmelighet», nemlig at dieselbiler med jevne mellomrom «renser», det vil si blåser ut, filteret som samler partiklene. Utblåsingene blir ikke fanget opp i EU-testene, hevder T&E. Under selve utblåsingen er utslippet opptil 1000 ganger høyere enn normalen, rapporten. Hvis du vil lese mer, sjekk Motor, som var tidlig ute med å omtale rapporten.

God helg!

Hilsen Filter-redaksjonen