Forsvaret har gjort en rekke skatteparadis-utbetalinger til Panama, Belize, Sveits og Dubai.

Det er bare ett av funnene i Forsvarsdepartementets internrevisjonsrapport «Vurdering av misligholdsrisiko for utvalgte områder i Forsvaret» fra 1. desember 2014, som har vært unntatt offentligheten fram til i går.

Det var ABC Nyheter som i går først omtalte revisjonen og som i lang tid har jobbet med å få innsyn i dokumentene.

Samlet fant departementenes revisorer 68 utbetalinger i ulike avdelinger – totalt over 200 millioner kroner – fra regnskapsåret 2013 som ble varslet videre som «røde flagg» i 18 ulike kategorier. Rapporten slår fast at Forsvarets «forebyggende, avdekkende og korrigerende kontroller» ikke har fungert. Det skjedde til tross for at Forsvaret flere år på rad forut for dette hadde blitt tatt i brudd på regelverk om anskaffelser og materiellforvaltning.

 

Husleie for ukjente adresser og personer

Departementets revisorer mener blant annet det er urovekkende at en rekke utbetalinger knyttet til husleieutgifter for ansatte har gått via skatteparadis-kontoer. «Utbetalingene for husleie som er undersøkt preges av å være svakt dokumentert, med lite eller ingen informasjon om mottaker, eller hvor mange og hvilke personer husleien skal gjelde for», heter det i rapporten.

Blant funnene er utbetalinger på 1,5 millioner kroner til Dubai som gjelder husleie i Sudan, og 243 173 kroner til et postkasseselskap i nå beryktede Panama der revisorene ikke fant ut hvilken adresse husleien skulle gjelde.

Revisorene fant også et tre måneder langt hotellopphold i Vietnam for en person som ser ut til å ha kostet hele 505 297 kroner.

«Undersøkelsen av utbetalingen til [sladdet] indikerer at det er påløpt kr 4 142 per natt for husleie for én person i ett kvartal, og utbetalingen spesifiseres å gjelde på et rom på Hilton hotell i Hanoi. Det forklares ikke hvem [sladdet] er, eller hvilken tilknytning personen/foretaket har til hotellet. Det vites heller ikke hvor mange netter den ansatte faktisk har oppholdt seg på hotellet, eller om familiemedlemmer også har oppholdet seg der», heter det i rapporten.

Her er et utdrag som omtaler andre utbetalinger via skatteparadiser på til sammen over 800 000 kroner:

Utdrag Forsvaret revisjon

Uklare roller i millionoppdrag

Gjennomgangen av anskaffelser i 2013 avdekket tre tilfeller der leverandøren har en eller flere forbindelser til ansatte i Forsvaret. I en av sakene var en konsulent for leverandøren også registrert med ansettelsesforhold i Forsvaret, samtidig som daglig leder i selskapet også så ut til å ha et ansattnummer i en etat i forsvarssektoren.

De tre tilfellene med uklarheter rundt habilitet og fakturering dreier seg samlet om mer enn 59 millioner kroner:

utdrag 2 rapport forsvaret

Revisorene peker i tillegg på to tilfeller – hvorav det ene er utbetaling på 23,4 millioner kroner – der det var et norsk selskap som var mellomledd mellom Forsvaret og utenlandske leverandører, og det er uklart om agentene har ført til unødvendige påslag i prisen.

 

Hotell for «mellomlanding»: 2,1 millioner kroner

Rapporten peker også på et tilfelle av uspesifisert fakturaer, særlig en etterregistrert innkjøpsordre med Afghanistan som bevilgningssted, der Forsvaret har betalt 754 275 kroner til et hotell i Stockholm.

«Den eneste informasjonen som oppgis i innkjøpsordren er «mellomlanding». Verken faktura eller innkjøpsordre inneholder informasjon om, eller dokumentasjon på, deltakere og anledning. Fakturaen gjelder mat, drikke, konferanserom, hotellrom og konferanseutstyr(…)», heter det i rapporten, som påpeker at Forsvarets regelverk krever blant annet spesifiserte originalkvitteringer, deltagerliste og at butgifter til bevertning skal holdes på et nøkternt nivå.

Totalt fakturerte det samme hotellet Forsvaret for 2,1 millioner kroner i 2013.

 

Forsvaret: – Har avkreftet mislighold

Forsvaret og Forsvarsdepartementet hemmeligholder ennå oppfølgingsrapportene fra Forsvarssjefen, og det er derfor ikke mulig for media å ettergå konklusjonene.

Forsvaret har så langt ikke besvart Filter Nyheters spørsmål om hvilken informasjon som seinere har kommet fram om mottakerne av de omtalte utbetalingene.

Redigert: Etter at VG onsdag kveld referte denne artikkelen, sendte forsvarssjefens pressetalsmann, oberst Sven H. Halvorsen, følgende epost til VG og Filter Nyheter i 21-tida:

«Forsvarssjefens internrevisjon avkrefter at misligheter har funnet sted. Det er ikke korrekt at Forsvaret har betalt en halv million for overnatting på et Hilton hotell i Vietnam. Departementets rapport ga nyttige innspill til forbedringer av rutiner, herunder betalinger til utlandet av bl.a. husleier. Rapporten fra departementet flagget risikoer for misligheter som innspill for nærmere utredninger. Forsvarssjefens internrevisjon har samarbeidet med departementet og skaffet ytterligere informasjon og dokumentasjon.   Forsvarssjefens internrevisjon har påpekt svakheter i rutiner og intern kontroll knyttet til de påpekte flaggene og avkreftet mislighetsrisikoene. Forsvarssjefen har besluttet gjennomføring av tiltak for å utbedre påpekte svakheter i rutiner herunder ved betalinger til utlandet av bl.a. husleier».

Halvorsen opplyser også at en ugradert versjon av forsvarssjefens internrevisjons rapport vil gjøres tilgjengelig de nærmeste dager.

Riksrevisjonen fikk i fjor presentert rapporten med mistankene om mislighold, noe Forsvarsdepartementet betegner som rutinemessig.

Slik oppsummerte internrevisorene i departementet funnene:

røde flagg

 

TIPS OSS: Har du informasjon om uregelmessigheter rundt statlige anskaffelser? Send epost til harald [a] filtermedia.no eller ring 412 15 090. (Send aldri sensitiv informasjon på epost – men ta kontakt fra en privat epostadresse  for nærmere avtale om krypterte løsninger)