Forsvaret har gjort en rekke skatteparadis-utbetalinger til Panama, Belize, Sveits og Dubai.

Det er bare ett av funnene i Forsvarsdepartementets internrevisjonsrapport «Vurdering av misligholdsrisiko for utvalgte områder i Forsvaret» fra 1. desember 2014, som har vært unntatt offentligheten fram til i går.

Det var ABC Nyheter som i går først omtalte revisjonen og som i lang tid har jobbet med å få innsyn i dokumentene.