OPPSUMMERT:

  • Millioner sendt via Dubai, Panama, Vietnam, Sveits eller Belize
  • Internrevisjon advarer mot skatteunndragelser
  • Enkeltpersoner trygge i «gråsoner» i regelverket


Forsvaret har per i dag «et mindre omfang utbetalinger» til skatteparadiser, «i tråd med lover og instrukser». Det er status etter at både Forsvarsdepartementets og Forsvarssjefens revisorer i fjor slo alarm om overføringer av flere millioner kroner rundt 2013.

Først torsdag i forrige uke ble sluttrapporten nedgradert og offentlig tilgjengelig etter innsynskrav fra ABC Nyheter og Filter Nyheter.

 

Postkasseselskap og skattejuks-bank

En av sakene som er avdekket er en husleieutbetaling for en diplomat underlagt Forsvarsdepartementet, der leverandøradressen var i Panama og utbetalingen skjedde til to ulike kontoer i et annet land, i to forskjellige valutaer.

«Husleiekontrakt for en Forsvarsattaché er inngått med en privatperson i et østeuropeisk land, husleien går til et selskap registrert i Panama med bankforbindelse i Latvia. Selskapet i Panama kan være et postboksselskap. Den latviske banken har vært involvert i omfattende saker knyttet til skatteunndragelse, og kombisjonen av postkasseselskap i Sør-Amerika og bankforbindelse i Latvia er en kjent konstruksjon for å hvitvaske penger og unndra skatt, skriver Forsvarssjefens internrevisjon, og påpeker:

«Å bidra til skatteunndragelse må sies å være et brudd på Etiske retningslinjer for statstjenesten».

Revisorene fant lignende husleie-konstruksjoner koblet til flere andre ansatte i utlandet:

  • Husleieutbetaling for en stilling i Forsvarsdepartementet, hvor «leverandøradresse refererer til et hotellrom i Hanoi, og utbetalingen har gått til en bankkonto i USA. Filter Nyheter har tidligere skrevet at en utbetaling merket Hilton i Hanoi var på 505 297 kroner. (Forsvaret har avvist at det dreide seg om et hotellopphold i Vietnam – slik departementets revisorer trodde – men har ikke fortalt hva pengene gikk til.)
  • To husleieutbetalinger for en NATO-stilling, som gikk til to forskjellige kontoer i Italia. Beløpet var trolig 1 048 652 kroner.
  • En husleieutbetaling for norske offiserer i FN-styrken i Sør-Sudan der utbetalingene – trolig 1,5 millioner kroner – har gått til en bankkonto i Dubai.
  • En utbetaling av meglerhonorar til en tysk megler. (Omstendighetene er ikke oppgitt)

    (Beløpene er basert på tilsvarende landreferanser i den opprinnelige rapporten fra Forsvarsdepartementets revisorer)

 

«Ikke fokus på betalingsmottaker»

Forsvaret ser ikke ut til å ha hatt noen rutiner for å sjekke hvem pengene endte opp hos – eller noen bekymring for mulige skatteunndragelser, utover å unngå å betale i seddelbunker.

Forsvarets personalfolk fortalte revisorene «at det ikke har vært fokus på hvem som er betalingsmottaker eller hvor vedkommende har sin bostedsadresse. Hovedfokuset og kravet har vært at samtlige utbetalinger skjer via banktransaksjon, da enkelte husleier for noen år  siden ble betalt kontant».

Først for noen måneder siden ble ansatte i Forsvaret pålagt å føre det inn i selve kontraktene hvis pengene skal sendes ut på omveier.

«På bakgrunn av rapportene fra Forsvarssjefens og Forsvarsdepartementets internrevisjoner ble det besluttet å stille obligatorisk krav i kontrakt hvis utbetaling unntaksvis skulle skje til annen enn kontraktspartner. Det ble høsten 2015 videre besluttet å innføre en bestemmelse om «Overføring av krav til tredjepart» ved neste revisjon i anskaffelsesregelverket. De nye retningslinjene ble som en midlertidig løsning sendt på epost til alle innkjøpere i Forsvaret», skriver oberst Sven Harald Haraldsen, talsmann for Forsvarssjefen, i en epost til Filter Nyheter.

– Hvilken kunnskap har Forsvaret per i dag om utbetalinger gjort til skatteparadis-kontoer i Panama, Belize, Sveits og Dubai?

– Forsvaret har et mindre omfang utbetalinger til omtalte land og gjør disse i tråd med aktuelle lover og instrukser fra departementet.

 

Gråsone-problemer

Skatteparadis-sakene er definert som gråsoneproblematikk av Forsvaret, og ikke «misligheter».  Revisorene skriver selv at det kan være et problem hvis ingen enkeltpersoner blir stilt til ansvar for mulige etikkregelbrudd som ikke er straffesaker.

«Forsvarets snevre forståelse av misligheter sikrer ivaretagelsen av delegert myndighet om å begjære påtale. Men en følge er at saker som havner i gråsonen ikke følges opp ved at noen gjøres individuelt ansvarlig», heter det i rapporten fra Forsvarssjefens internrevisjon.

Filter Nyheter har stilt Forsvaret en rekke mer detaljerte spørsmål rundt oppfølgingen av revisjonsrapportene, men har så langt bare fått generelle uttalelser.

TIPS OSS: Har du informasjon om uregelmessigheter rundt statlige anskaffelser? Send epost til harald [a] filtermedia.no eller ring 412 15 090. (Send aldri sensitiv informasjon på epost –  ta feks. kontakt fra en anonymisert epostadresse utenfor arbeidsplassen for nærmere avtale om kryptert kommunikasjon)