OPPSUMMERT:

  • Millioner sendt via Dubai, Panama, Vietnam, Sveits eller Belize
  • Internrevisjon advarer mot skatteunndragelser
  • Enkeltpersoner trygge i «gråsoner» i regelverket


Forsvaret har per i dag «et mindre omfang utbetalinger» til skatteparadiser, «i tråd med lover og instrukser». Det er status etter at både Forsvarsdepartementets og Forsvarssjefens revisorer i fjor slo alarm om overføringer av flere millioner kroner rundt 2013.

Først torsdag i forrige uke ble sluttrapporten nedgradert og offentlig tilgjengelig etter innsynskrav fra ABC Nyheter og Filter Nyheter.