De tusenvis av Trump-tilhengerne som forrige onsdag samlet seg til storstilt protest i den amerikanske hovedstaden Washington D.C., hadde et relativt omforent budskap: Demokratene har stjålet valget – og Donald Trump er den egentlige vinneren.

Likevel virket forsamlingen broket: Mark Pitcavage, som er postdoktor ved Senter for ekstremisme hos amerikanske Anti-Defamation League (ADL), mener mobben som stormet Kongressen var en blanding av ekstreme trumpister, aktive deltakere i personlighetskulten rundt presidenten og tilhengere av Qanon-teoriene.

– Men også a real smorgasbord av høyreekstremister og andre konspirasjonsteoretikere, inkludert ekstreme motstandere av føderale myndigheter fra milits-bevegelsen, hvit makt-aktører, Proud Boys og flere andre, skriver han i en e-post til Filter Nyheter.

Bruken av en rekke ulike og til dels obskure symboler var en refleksjon av dette – deltakerne bar alt fra Trump- og Qanon-bannere til «Camp Auschwitz»-gensere eller historiske kampflagg som både ekstremister og mer moderate høyreside-sympatisører har benyttet seg av jevnlig de siste årene.

Men ifølge Nina Berman, professor i journalistikk ved Columbia University, hadde symbolene likevel en felles funksjon: Å definere hva som er ekte amerikansk.

«Idéer om hvit overlegenhet»

– Å posisjonere seg selv som en patriot eller en helt fra den amerikanske revolusjonskrigen, gir også en slags rett til å kreve privilegier – i dette tilfellet retten til å begå voldelige handlinger i frihetens navn, skriver Berman til Filter Nyheter.

Professoren har tatt initiativet til utviklingen av et digitalt verktøy som hjelper amerikanske journalister med å identifisere ulike politiske symboler. Hun mener at alt henger sammen med alt:

– Dette er selvfølgelig en sammenblanding av elementer fra amerikansk mytologi, idéer om hvit overlegenhet og trumpismens mål om å gjøre Amerika storslått igjen, noe som betyr retur til et hvitt, mannsdominert og utelukkende kristent samfunn, skriver hun i en e-post.

Men hvilke konkrete symboler var egentlig synlige under Trump-markeringen i parken ved Det hvite hus, og senere utenfor og til dels inne i den amerikanske Kongressen forrige onsdag – og hva betyr de?

Vi har tatt for oss 12 av dem (og avslutter med en gjennomgang av andre symboler som også ble benyttet):

1. Gadsden-flagget

Det gule flagget med tegningen av en klapperslange over teksten «Don’t tread on me» henter navnet sitt fra slaveeieren, generalen og politikeren Christopher Gadsden, som brukte det under den amerikanske revolusjonen.

Selve slangen var et datidens meme, først benyttet av Benjamin Franklin som et språklig bilde – han foreslo allerede i 1751 at amerikanerne skulle plukke slanger og sende dem til Storbritannia som gjengjeldelse for at britene sendte straffedømte fanger motsatt vei. Siden publiserte han også en tegning av en slange, som da representerte koloniene som ønsket uavhengighet.

Gadsden-flaggets symbolske mening har samtidig endret seg over tid.

Amerikanske konservative og andre på den politiske høyresiden bruker det i dag som et symbol på begrenset statlig makt, individuell frihet og retten til å bære våpen. Det var særlig Tea Party-bevegelsen i Det republikanske partiet som rundt 2010 vekket flagget «til live» igjen og gjorde bruken av det utpreget politisk.

Siden er det også blitt benyttet av mer ekstreme krefter på ytre høyre-side – i USA oppstår det stadig diskusjoner om hvorvidt flagget er rasistisk og hvem som egentlig eier det, rent idémessig.

2. Betsy Ross-flagget

Også andre flagg og symboler fra den amerikanske uavhengighetskrigen mellom de 13 koloniene og kolonimakta Storbritannia (1775-1783) har i flere år vært populære under høyreside-markeringer i USA – kanskje spesielt blant tilhengere av den grunnlovsfestede retten til å bære våpen, men i senere år også blant Trump-tilhengere mer generelt.

Det såkalte Betsy Ross-flagget tar sitt navn fra opphavskvinnen, og er en tidlig versjon av USA-flagget der de 13 stjernene i sirkel representerer koloniene.

Blant Trump-tilhengere og konservative blir det ennå ansett som et ultimat symbol på hvordan frihetselskende amerikanere brøt kolonimaktas jernlenker, gjorde rettmessig krav på sitt eget hjemland og vant krigen.

3. «An appeal to heaven»

Sammen med kolleger noterte Nina Berman seg at flere deltakerne i Trump-markeringen kom med det såkalte Pine tree-flagget, som viser en tegning av et furutre over teksten «An appeal to heaven».

Frasen er hentet fra den britiske filosofen John Lockes argument for retten til å gjøre revolusjon mot eneveldige, tyranniske kongedømmer. Flagget skal først ha blitt tatt i bruk av det som siden ble USAs første president George Washington, mer spesifikt da han ledet en skvadron krigsskip under den amerikanske uavhengighetskrigen.

– Dette er kampflagg, som fungerer like mye som stammesignaturer og bekreftelser overfor hverandre som signaler til utenforstående, skriver Berman til Filter Nyheter om hvordan disse symbolene ble brukt i Washington D.C. for en drøy uke siden.


Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.


4. Bunker Hill-flagget

Det såkalte Bunker Hill-flagget, oppkalt etter et tidlig, militært slag under den amerikanske uavhengighetskrigen i juni 1775 på nettopp Bunker Hill i Charlestown, Massachussetts, ble også benyttet av Trump-tilhengere i Washington D.C.

Også dette flagget symboliserer amerikansk patriotisme, frihetstrang og motstanden mot overmakten, selv om det er høyst usikkert om det faktisk ble benyttet i det aktuelle slaget eller er resultat av en trykkfeil i en bok om flagg flere år senere.

I Washington D.C. ble det blant annet båret av Trump-tilhengere som hadde kledd seg ut som soldater fra uavhengighetskrigen.

5. Sør-Carolina-flaggene

Også Moultrie-flagget, oppkalt etter oberst William Moultrie som under den amerikanske uavhengighetskrigen tok den militære kontrollen over et fort på havna i Charleston, Sør-Carolina, var å se i Washington D.C. i forrige uke. Det representerer det samme som de øvrige revolusjonsflaggene: Patriotisme og frihetskamp.

Designet utgjør grunnlaget for det som i dag er delstaten Sør-Carolinas eget flagg. Enda mer politisk ladet er det såkalte løsrivelsesflagget, som ble benyttet da samme delstat forlot unionen på 1860-tallet – dagen før den voldelige stormingen av Kongressen i forrige uke, ble flagget benyttet under en markering ved Freedom Plaza.

6. Sørstatsflagget

Den amerikanske konføderasjonens stridsflagg – populært kalt sørstatsflagget – ble under borgerkrigen fra 1861-65 benyttet i ulike varianter for statene som brøt ut av den amerikanske unionen og tok til våpen for å bevare slaveriet som økonomisk system.

Særlig på 1940- og 50-tallet ble det sementert som kraftfullt symbol på sørstatenes kulturelle arv og opprør, samtidig som det fungerte som forsvar for det historiske slaveriet og datidens strenge raselover.

Flagget har sjelden eller aldri vært i nærheten av Capitol Hill. Det vakte derfor stor oppmerksomhet da flere Trump-tilhengere bar det med seg forrige onsdag – flere ble også avbildet med flagget inne i kongressbygning. Per i dag er flagget i stor grad appropriert av rasistiske hvit makt-grupperinger og benyttet som hatsymbol.

7. «Come and take it»

Ulike varianter av delstaten Texas’ flagg med bilde av et våpen og teksten «Come and take it» er blitt populære blant amerikanere som vil hegne om det andre grunnlovstillegget, altså retten til å eie og bære våpen.

Selve setningen ble første gang skrevet på et flagg i 1830-årene, da texanerne med krig løsrev seg fra Mexico. Sitatet stammer fra kong Leonidas av Sparta, som i år 480 før Kristus sto imot den persiske kongen Xerxes’ krav om å legge ned våpnene.

I Kongressen har den Trump-vennlige senatoren Ted Cruz blitt kjent for å bruke uttrykket. Det er i nyere tid også blitt benyttet av National Rifle Association, høyreorienterte militser og hvit makt-grupperinger som American Guard – fortellinger om spartanernes kamp for å forsvare sin europeiske renhet mot persiske inntrengere har hatt en viss gjenklang i sistnevnte miljøer.

8. Kekistan-flagget

ADL-researcher Mark Pitcavage forklarer det best:

«Dette er et tulleflagg laget av brukere på 4chan-forumet – flagget er en forlengelse av en tidligere vits som handler om å etablere tullelandet Kekistan, oppkalt etter en tullegud de har kalt Kek. Navnet har de hentet fra en vits med opprinnelse i online-rollespill», skriver han til Filter Nyheter.

Han understreker at flagget i seg selv ikke betyr noe som helst, men at det likevel er blitt kontroversielt – årsaken er at høyreekstremister har begynt å bruke det, men også at designet er basert på reichskriegsflagget i Nazi-Tyskland. Selv om Kekistan-flagget har sin opprinnelse på nettet, er det blitt produsert fysisk og blant annet solgt av nettbutikken Amazon.

– Det er ikke uvanlig å se flagget på høyreorienterte markeringer i offentligheten, både i noe så vanlig som en Trump-markering eller noe så ekstremt som hvit makt-marsjen «Unite the Right» i Charlottesville, skriver Pitcavage.

9. «Unleash the Kraken»

Det norrøne sjømonsteret Kraken er noe overraskende blitt et populært språklig bilde blant Trump-tilhengere i månedene etter presidentvalget. Skylden må den konspirasjonsteori-glade advokaten Sidney Powell ta:

Som mer eller mindre offisiell representant for Trump i november, uttalte hun i et intervju med Fox Business Network at presidenten i realiteten hadde vunnet stort, samt at bevisene var overveldende for at valgjukset hadde vært «organisert og utført med hjelp av Silicon Valley-folk, store tech-selskaper, sosiale medier og medieselskaper».

– Jeg skal slippe løs Kraken, sa Powell, med referanse til den snart 40 år gamle filmen «The Clash of the Titans», der Zeus beordrer en enorm blekksprut til å ødelegge byen Argo. Utsagnet ble nesten umiddelbart en hit blant politisk likesinnede i sosiale medier og «trendet» på Twitter.

10. Thin Blue Line-flagget

Thin Blue Line-flagget representerer solidaritet med den amerikanske ordensmakten og fungerer som symbol for den såkalte Blue Lives Matter-bevegelsen, som ble etablert til støtte for politiet (og motvekt til Black Lives Matter).

Blåfargen representerer politiuniformene, mens linja er en grafisk fremstilling av ordensmaktens rolle i å hindre at samfunnet degenererer til voldelig kaos. Undersøkelser har vist at flagget stadig er blitt mer brukt i Trump-vennlige markeringer de siste fire årene.

Under demonstrasjonen ved Kongressen i forrige uke, var det imidlertid «færre Blue Lives Matter-flagg» enn tidligere, skriver professor Nina Berman til Filter Nyheter.

«Årsaken til dette er uklar. Én teori er at nylige konflikter mellom militante Trump-tilhengere som Proud Boys [og politiet] har fått noen til å revurdere alliansen med ordensmakten, i det minste inntil videre. Opprørerne som stormet kongressbygningen ropte også «Fuck the blue» samtidig som de angrep Capitol-politiet», har Berman tidligere påpekt sammen en kollega.

11. Q-symbolet

Ulike fremstillinger av bokstaven Q ble også benyttet av Trump-tilhengerne i Washington D.C., for eksempel på bannere, flagg, luer og t-skjorter.

Bokstaven referer til den fantasifulle, men livsfarlige Qanon-teorien, som i korte trekk handler om at verden styres av en pedofil elite bestående av politikere fra Det demokratiske partiet, Hollywood-stjerner og andre samfunnstopper.

Konspirasjonsteorien plasserer Donald Trump i sentrum for det godes kamp mot det onde – og predikerer at et stort oppgjør med de onde kreftene er snart forestående. Dette vil innebære massearrestasjoner og til og med henrettelser, for eksempel av Hillary Clinton og finansmogulen George Soros.

De mange profetiene og spådommene fra den påståtte varsleren Q – som følgerne tror har innside-kunnskap om hvordan amerikanske myndigheter opererer – har alle slått feil. Men det har så langt ikke hindret følgerne i å lete etter nye fortolkninger og opprettholde troen på en «great awakening».

Enkelte mener at Qanon-universets utbredelse i realiteten markerer starten på en ny religion. «Antallet Qanon-symboler har vokst på ulike høyreside-markeringer, men 6. januar tok Qanon tok rampelyset», skriver Berman.

12. America First-flagget

Flere deltakere i demonstrasjonen utenfor Kongressen holdt også blå-lilla flagg med bokstavene AF trykket i hvitt. Det står for America First, som foruten å være et velkjent Trump-slagord, også er navnet på en podkast der den 22 år gamle Nick Fuentes er programleder.

Fuentes er en radikal, hvit nasjonalist, som i forkant av protestene i hovedstaden luftet idéen om at drap på folkevalgte politikere nå er en slags siste utvei for å omgjøre valgresultatet. Etter stormingen har han også hyllet det som skjedde.

Fuentes fungerer som lederskikkelse for en løst sammensatt gruppe av unge mennesker med hvit makt-sympatier, skriver ADL-researcher Mark Pitcavage til Filter Nyheter.

De går under kallenavnet Groyper Army og «spesialiserer seg på å trolle og konfrontere andre høyreorienterte og konservative grupper eller individer for ikke å være ekstreme nok – for ikke å støtte antisemittiske idéer eller idéer om hvit makt», skriver Pitcavage.

13. Andre symboler

Trump-tilhengerne hadde også med seg en rekke andre symboler til den store mønstringen som kulminerte i stormingen av Kongressen. Noen holdt plakater med en tegneserieløve designet av den innvandringsfiendtlige organisasjonen VDare, mens andre viftet med det sørvietnamesiske flagget, et slags symbol på kamp mot kommunisme.

Ifølge Nina Berman var det totalt sett færre alt-right-symboler enn ved tidligere markeringer, og bare noen få utgaver av Kekistan-flagget eller tegneseriefrosken Pepe. «Plakater mot sharialover var en stor ting for noen år siden, men nå har oppfordringer om å stoppe kommunister tatt over», skriver hun i en e-post.

Enkelte benyttet seg av religiøse symboler som ulike korsfarer-design, mens andre kom med «Straight Pride»-flagget, laget av den Trump-vennlige og svært ytterliggående organisasjonen Super Happy Fun America, som arrangerer hetereoseksuelle pride-parader i Boston.

Den sterkt myndighetsfiendtlige Three Percenter-bevegelsen var også i Washington D.C. med sine omarbeidede Betsy Ross-flagg, mens andre holdt det amerikanske flagget opp-ned – ifølge kutymen noe som er forbeholdt alvorlige nødssituasjoner med ekstrem fare for liv og eiendom.

Totalt fem personer døde i stormingen av Capitol Hill, deriblant én politimann. FBI har startet etterforskning av minst 170 forhold og tatt ut en lang rekke siktelser, minst 25 av dem for overtredelse av amerikanske terrorlover. Det amerikanske militæret er nå i høy beredskap før Joe Biden formelt overtar som president onsdag 20. januar.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.