Forsøk på angrep mot svensk ambassade – koranbrenning kan være årsak

Terrorfaren knyttet til koranbrenningene kan bli langvarig for svenske og danske utenriksstasjoner. I natt ble Sveriges ambassade i Beirut utsatt for et angrep der noen kastet en brannbombe mot inngangspartiet. Bomben eller molotov-cocktailen gikk ikke av, men libanesisk politi ser hevn for koranbrenningene som et mulig motiv. Den libanesiske Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah har tidligere oppfordret unge muslimer til å «forsvare Koranen og straffe dem som ligger bak» og har også krevd at Libanon utviser Sveriges ambassadør. Sikkerhetssituasjonen er generelt svært spent i landet etter at væpnede kamper i den palestinske flyktningleieren Ayn al-Helweh sør i Libanon har spredd seg.


MARERITTAKTIG SKOGBRANN: Antallet omkomne etter infernoet på stillehavsøya Maui (en del av Hawaii) har steget til 36. Flere bosettinger er fullstendig brent ned – deriblant øygruppas tidligere hovedstad, 1700-tallsbyen Lahaina – og lokalbefolkningen forteller at folk måtte kaste seg til havs for å unnslippe røyken og flammene. Kraftig vind skal ha bidratt til brannens eksplosjonsaktige spredning.


WAGNER-GRUPPA KAN VÆRE PÅ VEI UT AV BELARUS: Ifølge den amerikanske tankesmien ISW kan det tyde på at Wagner-hæren er i ferd med å trekke seg ut av Belarus, noe som er i strid med avtalen som ble inngått mellom Russlands president Vladimir Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin etter opprøret i juni. ISW belager seg på en kilde som skal være tett på Wagner og har oppgitt at den russiske leiesoldathæren skal ha gjennomført første steg av uttrekkingen ved å busse om lag 500–600 soldater tilbake til Russland. Opplysningene er ikke verifisert. «Den mulige kollapsen av deler av Wagner-Putin-Lukasjenko-avtalen indikerer at Putin ikke har klart å løse problemene som Prigozjin og Wagner stilte etter Wagners opprør 24. juni», skriver tankesmien.SPÅR ENKEL RENTEHEVNING: Prisveksten i Norge har i juli roet seg til et nivå på 5,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge SSB, som slapp de månedlige inflasjonstallene i dag. Det tilsvarer en nedgang på ett prosentpoeng fra juni. Samtidig sank den såkalte kjerneinflasjonen (uten energipriser og avgiftsendringer) fra 7 prosent til 6,4 prosent i samme periode. – Nå er det ingen fare for en dobbel renteøkning neste uke, uttaler sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov til E24, som mener nedgangen demper rentefrykten i markedet.  Det var i forkant av tallene fryktet at Norges Bank ville heve styringsrenten med ytterligere 0,5 prosentpoeng neste uke. Sentralbanken har hevet styringsrenten kraftig det siste året for å få bukt med en raskt stigende inflasjon. Fra juni har renten ligget på 3,75 prosent. Nå kan vendepunktet være nådd, ifølge sjeføkonomene E24 har snakket med. Norges Bank venter like fullt at det vil ta flere år å få styringsrenten ned til inflasjonsmålet på 2 prosent.


MENER FLERE HUNDRE KAN VÆRE URIKTIG DØMT FOR RUSKJØRING: Dagfinn Hessen Paust, advokat og fagansvarlig i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, sier til NRK at han frykter at hundrevis av personer kan ha blitt dømt for kjøring med cannabisrus, selv om de i realiteten ikke har vært ruspåvirket i lovens forstand. 

Bakgrunnen er at en kvinne i 40-årene i april ble dømt for ruspåvirket kjøring, og at Høyesterett nå skal vurdere om dagens THC-grenseverdier for sjåfører er lovlige eller ikke. 

Kvinnen var påvirket av virkestoffet THC etter medisinsk og lovlig inntak av cannabis, noe som tilsvarer en alkoholpromille på mer enn 0,2. Hos personer som bruker cannabis jevnlig, kan man ifølge Helsedirektoratet finne spor av THC i blodet flere dager etter inntak, selv om rusen bare varer i noen få timer. (Konsentrasjon, koordinasjonsevne og reaksjonsevne kan være svekket i opptil 24 timer etter inntak.)

Hessen Paust påpeker at grenseverdiene for THC i dag er så lave at personer som ikke er påvirket, eller har vært påvirket på mange dager, kan bli straffet for ulovlig ruskjøring dersom de setter seg bak rattet. – Det betyr selvfølgelig ikke at de skulle vært fullstendig frifunnet for alle forhold, men det betyr at det antakeligvis var feil å dømme dem for påvirket kjøring, sier Paust til kanalen.