Facebook har gjentatte ganger de siste årene blitt sterkt kritisert for å ta altfor lett på ansvaret det innebærer å drifte verdens største sosiale medium, der to milliarder brukere har opprettet konto.

Etter terroraksjonen i Christchurch på New Zealand, der massedrapsmannen strømmet skytingen direkte på Facebook, ble selskapet nok en gang satt under press for å skjerpe kampen mot «organisert hat» på plattformen.

Det tok ikke lang tid før Facebook responderte: I slutten av mars ble det kjent at selskapet i fremtiden vil slå ned på ros, støtte eller representasjon av ideologiske konsepter som «hvit nasjonalisme» og «hvit separatisme», med den begrunnelse at disse er «dypt forbundet med organiserte hatgrupper» (og ikke nødvendigvis kan skilles fra idéer om «hvit overlegenhet» eller annet rasistisk tankestoff som allerede er bannlyst).

Tilhengere av «hvit nasjonalisme» bygger sin forståelse av virkeligheten på at hvite mennesker utgjør en egen rase og kultur som står i fare for å bli «erstattet» av ikke-hvite innvandrere i vestlige nasjonalstater. Terroristen på New Zealand var en uttalt tilhenger av denne ideologien, som også har funnet gjenklang blant høyreradikale som ikke er uttalt voldsfremmende.