Aller først: Det er svært usannsynlig at eks-president Donald Trump kommer til å bli domfelt i den pågående riksrettssaken i det amerikanske Senatet.

En domfellelse krever 2/3 flertall – og Senatet er delt akkurat på midten mellom Demokratene og Republikanerne. Noen få senatorer fra sistnevnte parti har signalisert at de vil stemme for en dom, men de er ikke mange nok.

Første dag av riksrettssaken gikk med til å diskutere om hele affæren er grunnlovsstridig. Flertallet mener at den ikke er det. Onsdag og torsdag var viet til Demokratenes bevisføring.

Og i motsetning til Trump-advokat Bruce Castors rørete og usammenhengende forsvarstale tidligere denne uka – flere av presidentens allierte skal ha blitt rasende – har Demokratene gått systematisk til verks.