Rapportene som er grunnlaget for regjeringens korona-strategi framover er nå offentliggjort.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert hvilke av dagens tiltak som bør videreføres gjennom hele epidemien, og hvilke som bør skrotes – nå, eller etterhvert. 

I rapporten deler folkehelsa tiltakene i Norge i fire hoveddeler, basert på hvilken gruppe eller sektor de er rettet mot:

  • Befolkningen
  • Individer
  • Reiser
  • Helsetjenesten

Her er anbefalingene, oppsummert i fem hovedpunkter:

1) Eldre og sårbare grupper bør få sterkere beskyttelse

Samtlige tiltak som er rettet mot befolkningen som helhet bør opprettholdes, mener FHI. Det gjelder hygieneråd om håndvask og hoste, samt rådet om minst én meters avstand og å unngå håndhilsing, samt ekstra forsiktighet for personer i risikogruppene.

Fagfolkene mener rådene for den siste gruppen bør forsterkes, særlig for institusjoner med eldre og syke. Adgangskontroll ved helseinstitusjoner nevnes som et effektivt tiltak som bør videreføres.

FHI mener imidlertid at koronasyke som har vanskeligheter med å isolere seg fra familien på en ordentlig måte bør få et alternativt isolat-tilbud, om nødvendig på fellesstuer (såkalt kohort-isolering). Det går fram av den ferske rapporten.

7. april kunngjorde regjeringen at den vil pålegge alle kommuner å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen. Det skal imidlertid være frivillig.

FHI mener det også bør gjøres mer for å sikre at man når inn til personer i risikogruppene ved å bruke informasjonskanaler som når frem.

2) Testing: Egentesting bør vurderes

Norges teststrategi siden 20. mars har vært at selv om du har akutte luftveissymptomer, må du være på institusjon, jobbe i helsevesenet, ha hatt nærkontakt med en smittet, ha behov for sykehusinnleggelse eller være i risikogruppen for å få test.

FHI er klar på at de ønsker seg muligheten til å teste alle med luftveissymptomer, på linje med WHOs anbefalinger. Dette ønsker de for å kunne skille koronasyke fra personer med andre luftveissykdommer. «Det krever ytterligere styrking av testkapasitet, inkludert personell, egnede testlokaler, beskyttelsesutstyr, testutstyr og laboratoriekapasitet», skriver FHI.

Effekten av å sette alle nærkontakter av koronasyke i karantene er imidlertid mer usikker, ifølge FHI.

Dette tiltaket må vurderes, særlig hvis epidemien skulle utvikle seg og mange bli smittet. Et annet moment er at tiltaket forutsetter at Norge klarer å øke testkapasiteten til utstrakt testing av også mildere tilfeller.

Om og når vi får det, er en annen skål.

FHI mener at egentesting hjemme bør vurderes som et tiltak for å øke testkapasiteten.

3) «Søringkarantene», hytteforbud og annen innenriks-isolasjon bør skrotes

Folks farting mellom kommunene har avtatt med 60 prosent sammenliknet med tiden før koronatiltakene som ble innført 12. mars, ifølge mobildata fra Telenor. Det har trolig bidratt til at det fortsatt er mange kommuner som er i den første fasen av epidemiens utvikling: Noen har null smittede, andre har enkelttilfeller.

En god del kommuner har gått mye lengre enn de sterke nasjonale frarådningene om innenlands fritidsreiser som ikke er «strengt nødvendig», og satt tilreisende så vel som hjemreisende innbyggere i toukers karantene, næringsdrivende så vel som ferierende.

Det at utbruddet har ulikt omfang i ulike deler av landet kan være positivt for sykehusenes behandlingskapasitet nasjonalt, mener FHI. Allikevel er det ikke nok til å forsvare praksisen, mener fagfolkene – samtidig som det understrekes at andre sektorer må vurdere hvor ødeleggende det er.

Det inkluderer hytteforbudet. Smittevernsmessig er ikke hyttereiser et problem, ifølge FHI. Snarere tvert imot, kan det medføre smittefare hvis folk klumpes sammen i parker og gater i byene i helger og ferier, mener smitte-ekspertene. Vurderingen om hvorvidt syke hyttefolk er et problem for helsetjenesten i hyttekommunene, overlater instituttet til Helsedirektoratet å avgjøre i samarbeid med helsetjenesten.

Helsedirektoratet anbefaler i sin rapport å avvikle hytteforbudet fra 14. april – altså dagen etter påske. «På det tidspunktet vil smittepresset fra Covid-19 være så lavt at belastningen for den lokale helsetjenesten vil være tilnærmet normal», vurderer direktoratet, og foreslår at forbudet erstattes med et råd fra helsemyndighetene om at hyttefolk reiser hjem hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon.

4) Utenriks: Karantene, utreise-fraråding og stengte grenser bør skrotes etter hvert

Alle reiserelaterte tiltak har potensielt store konsekvenser for andre sektorer, skriver FHI. Effekten avtar etterhvert som antallet smittede innenlands øker. Når eller hvis Norge er i det instituttet omtaler som «fase tre» – utbredt smitte -, har tiltakene lite for seg.

Reiseråd til andre land kan være relevant hvis Norge har betydelig lavere smitte enn andre, mener instituttet.

5) Ikke-koronasyke må også behandles

Folkehelseinstituttet er klar på at behandlingstilbudet i både kommunalt og nasjonalt, må gjenopptas i sterkere grad for andre pasienter. Det gjelder både sykehusbehandling og timer hos fastlegen, samt en lang rekke andre helsetilbud som er rammet av innstrammingene siden 12. mars.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.