Rapportene som er grunnlaget for regjeringens korona-strategi framover er nå offentliggjort.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert hvilke av dagens tiltak som bør videreføres gjennom hele epidemien, og hvilke som bør skrotes - nå, eller etterhvert. 

I rapporten deler folkehelsa tiltakene i Norge i fire hoveddeler, basert på hvilken gruppe eller sektor de er rettet mot: