Fem partier vil fjerne nemndene: Her står abortstriden nå

SV, Rødt, MDG, Ap og Venstre har denne våren bestemt seg for å utvide grensen for selvbestemt abort i Norge – og fjerne abortnemndene. Med Arbeiderpartiets for flere overraskende vedtak om å skrote nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, og Sosialistisk Venstrepartis standpunkt om å utvide selvbestemmelsen til dagens yttergrense for lovlig abort (per i dag uke 22), er styrkeforholdet i det sensitive og ofte vonde stridsspørsmålet kraftig forrykket i norsk politikk – særlig på venstresiden. Det brygger med andre ord opp til en heftig abortkamp til mot høsten – og flere stortingspolitikere er allerede på full fart ned i skyttergravene. Først, en kjapp oppfriskning av hva som er loven nå:

  • Kvinner kan selv bestemme om de vil ta abort frem til og med uke 12 i svangerskapet, uten at dette må begrunnes overfor myndigheter eller helsevesen.
  • Etter uke 12 må kvinnen søke en nemnd om å få utført abort, og søknaden må begrunnes – enten helsemessig, sosialt eller økonomisk. Hvis nemden avslår søknaden, vil det automatisk bli fremmet en klage til en sentral klagenemd. Men de aller, aller fleste får tillatelse til abort.
  • Etter utgangen av uke 18 tillates abort kun når det er «særlig tungtveiende grunner» for det. Det er ikke tillatt når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig - at det vil være i stand til å overleve utenfor mors liv på tidspunktet for aborten. Abortforskriften slår fast at dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke.
Kort oppsummert: I dag er det lov å ta abort helt fram til uke 22 i svangerskapet – men kvinnen får kun lov til å bestemme helt selv de første tolv ukene. Etter det har en nemnd, bestående av...

Fortsette å lese (gratis)

Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

Harald S. Klungtveit
Redaktør

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.