SV, Rødt, MDG, Ap og Venstre har denne våren bestemt seg for å utvide grensen for selvbestemt abort i Norge – og fjerne abortnemndene.

Med Arbeiderpartiets for flere overraskende vedtak om å skrote nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, og Sosialistisk Venstrepartis standpunkt om å utvide selvbestemmelsen til dagens yttergrense for lovlig abort (per i dag uke 22), er styrkeforholdet i det sensitive og ofte vonde stridsspørsmålet kraftig forrykket i norsk politikk – særlig på venstresiden.

Det brygger med andre ord opp til en heftig abortkamp til mot høsten – og flere stortingspolitikere er allerede på full fart ned i skyttergravene.