Fem nynazister i «motstandsbevegelsen» dømt for voldelige opptøyer

Nynazistene i «Den nordiske motstansbevegelsen» i Göteborg for to år siden.

Da nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) hadde fått tillatelse til å marsjere cirka 800 meter i sentrum av Gøteborg lørdag 30. september 2017, endte det hele i voldelige sammenstøt med politiet før demonstrasjonen egentlig hadde begynt.

Fra nynazistenes samlingsted ved en ICA-butikk utenfor sentrum, skulle de under politiets beskyttelse forflytte seg cirka 2,5 kilometer til marsjens planlagte startpunkt. Men underveis insisterte DNM-aktivistene på å velge en annen rute enn det politiet hadde lagt opp til, forbi Svenska Mässan der den årlige bokmessen ble arrangert:

Bråket begynte da politiet forsøkte å stoppe dem. Flere av DNM-medlemmene var utstyrt med hjelmer, skjold, flaggstenger og plakater, mens politiet svarte med en barrikade av biler, batonger, hester og hunder.

Tidligere i år ble 16 av nynazistene, flere av dem sentrale lederskikkelser i DNM-organisasjonen, tiltalt for voldelige opptøyer og hatkriminalitet. Fredag denne uken ble fem av dem dømt for førstnevnte, noen av dem også for å ha unnlatt å følge politiets påbud.

Men samtlige ble frikjent for «hets mot folkegruppe», som tilsvarer den norske rasismeparagrafen. Hadde nynazistene blitt dømt for hets, kunne det fått konsekvenser for organisasjonens fremtidige demonstrasjoner og aktiviteter i offentligheten.

Ikke bevist at tyr-runen er sterkt knyttet til nazisme

Aktor argumenterte nemlig for at DNMs klær, symboler, faner, skjold og taler til sammen var nok til å dømme de tiltalte for hatkriminalitet.

Men tingretten i Gøteborg fant det ikke bevist at for eksempel nynazistens tyr-rune er så sterkt knyttet til nazismen i 1930-40-årene og idéene om den hvite rases overlegenhet at det var grunnlag for domfellelse. Slik fulgte tingretten også tidligere vurderinger fra svensk lagmannsrett. 

Politiet omringet nynazistene, som aldri kom fram til startpunktet for demonstrasjonen.

Nynazister i Sverige er tidligere blitt dømt for hatkriminalitet etter å ha ropt «hell seger», en forsvenskning av «sieg heil», noe som også ble ropt flere ganger under demonstrasjonen i Gøteborg.

Men tingretten vektla at det ikke er kjent hvem som faktisk ropte dette, og fant ikke grunnlag for å dømme samtlige for medvirkning.

Politiet måtte kjempe på flere fronter

Filter Nyheter var til stede i Gøteborg under demonstrasjonene og bråket som fulgte i september 2017. Omtrent samtidig som nynazistene havnet i sammenstøt med politiet, tok flere motdemonstranter seg over broen ved Liseberg stasjon for å kaste stein og fyrverkeri mot både politi og nazister.

I timene som fulgte var nynazistene bokstavelig talt omringet og isolert av politiet. De høyreekstreme gjorde med ujevne mellomrom nye forsøk på å komme seg løs eller angripe ordensmakten, samtidig som politiet fikk fjernet motdemonstrantene.

Ved inngangen til fornøyelsesparken Liseberg på den andre siden av elva fortsatt motdemonstrantenes steinkasting mot politiet. I ettertid er 11 av disse blitt dømt for voldelige opptøyer.

Politiet måtte håndtere store folkemengder som hadde samlet seg for å protestere mot nynazistene.

Totalt 23 nynazister ble pågrepet under opptøyene. Fem er tidligere blitt domfelt, deriblant lederskikkelsen Simon Engelin, som formelt sto som arrangør for nynazistenes markering.

Disse nynazistene ble dømt og frikjent fredag

Da én av de 16 tiltalte nynazistene ikke dukket opp til den siste rettssaken i Gøteborgs tingrett, ble dommen forkynt for 15 av dem fredag. Samtlige har nektet straffskyld. Ingen av de mest sentrale lederskikkelsene ble domfelt:

  • Fredrik Vejdeland, som er del av DNMs ledergruppe i Sverige, ble frikjent for hets mot folkegruppe. Han er tidligere straffedømt for dette og oppfordring til lovbrudd.
  • Nynazistenes pressetalsmann Per Öberg ble frikjent for både hets mot folkegruppe og ordensforstyrrelse.
  • Per Sjöberg, «redesjef» for Dalarna og Värmland, som tidligere er dømt for både våpenlovgivning og hets mot folkegruppe, ble denne gang frikjent for sistnevnte.
  • «Redesjef» for Vest-Sverige og én av nynazistenes riksdagskandidater ved valget i fjor, Jimmy Andersson, ble frikjent for både hets mot folkegruppe, voldelige opptøyer og ordensforstyrrelser.
Pressesjef Per Öberg (med solbriller til venstre) ble frikjent for hatkriminalitet.

Dette er de fem nynazistene som ble dømt for voldelige opptøyer:

  • William Bergström, som i 2017 var sjef for DNMs avdeling i Värmland og i likhet med flere av nynazistene er tidligere straffedømt, ble kjent skyldig i voldelige opptøyer og dømt til to måneder i fengsel.
  • Aktivisten Stefan Lund, tidligere dømt for trusler, ble ilagt 75 timers samfunnstjeneste for voldelige opptøyer.
  • Mathias Stöckert, tidligere straffedømt for trusler, mishandling og narkotikakriminalitet, fikk 75 timers samfunnstjeneste fordi han ikke fulgte påbud fra politiet, samt voldelige opptøyer.
  • Den stockholmsbaserte nynazisten Anders Sundström, som siden har gått over til utbrytergrupperingen Nordisk styrke, ble også dømt til 75 timers samfunnstjeneste for voldelige opptøyer.
  • Dan Dalén, en svensk nynazist-veteran med bakgrunn fra Nationalsosialistisk front, fikk samme dom. Han er tidligere dømt for politisk motivert skadeverk mot offentlige bygninger i Västerås.