Når mediene preges av oppslag om partimålinger i valgkampinnspurten, er det flere ting de ikke alltid er så flinke til å fortelle deg:

1: En «sjokkmåling» for et parti kan i virkeligheten være null endring

Meningsmålinger kan være misvisende – det er tross alt bare en stikkprøve av hele velgermassen. Jo færre respondenter, jo mer usikkert er resultatet (gitt at utvalget er trukket på samme måte).

I nasjonale målinger er det vanligvis rundt 1000 av de 3,65 millioner stemmeberettigede som blir spurt om hva de tror de vil stemme.

Ved hjelp av sannsynlighetsteori regnes det derfor ut en feilmargin. Den oppgis i prosentpoeng og sier hvor pålitelig resultatet er for hvert enkelt parti. Jo større oppslutning et parti har, jo større blir feilmarginen.