Fant ulovlige skytevåpen hos nynazister tre uker før Kristiansand-marsjen

Den våpensiktede mannen i Kristiansand 29. juli. (Skjermdump: Fædrelandsvennen)

 

To medlemmer i «Den nordiske motstandsbevegelsen» er siktet av politiet etter et stort våpenbeslag og funn av mindre mengder narkotika i samboerparets bolig i Østfold.

Skytevåpnene ble avdekket 7. juli, tre uker før både mannen (31) og kvinnen (30) deltok i den mye omtalte nynazistmarsjen i Kristiansand. Der gikk 31-åringen mellom to fanebærere, mens kvinnen filmet demonstrasjonen med et videokamera.

Begge regnes som viktige aktivister i den nazistiske organisasjonen, og har deltatt på marsjer i Sverige i uniform, samlinger i Norge, spredning av flyveblader og plakater, og møter forbeholdt betrodde medlemmer.

Ransakingen i huset i Østfold skjedde etter at de to skal ha blitt stoppet i en bil i Telemark der politiet mistenkte ruskjøring og narkotikabesittelse. I boligen fant politiet en oppsiktsvekkende mengde våpen.

– Det var alt fra elektrosjokkvåpen og «softguns» til pistoler og gevær. Hovedvekten av våpnene var replikaer eller plomberte, men noen av skytevåpnene framstår som funksjonelle, sier politioverbetjent Thea Kaabbel i Øst politidistrikt til Filter Nyheter.

PST: – Bekymringsfullt

Det skal også ha blitt funnet ammunisjon i huset. Kaabbel opplyser at analysen av våpnene ikke er ferdig og at det derfor ikke er endelig klarlagt hvor mange av våpnene som kunne skytes med uten å modifiseres.

– Begge personene er  siktet for brudd på våpenloven, sier politioverbetjenten.

Hun vil ikke bekrefte de siktedes identitet eller kommentere opplysningene om organisasjonstilhørigheten. Politiets sikkerhetstjeneste ble imidlertid raskt varslet om det omfattende beslaget hjemme hos medlemmer i Den nordiske motstandsbevegelsen.

– Jeg kan bekrefte at PST rutinemessig er orientert om denne saken. Det er lokalt politi som må uttale seg om beslaget, men det er klart vi ser det som bekymringsfullt når personer tilknyttet et ekstremt miljø har tilgang på våpen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til Filter Nyheter.

Den siktede 31-åringen ønsker ikke å kommentere saken.

– Du kan dra til helvete, sa mannen til Filter Nyheter før han la på i en telefonsamtale onsdag.

Tatt med våpen før

31-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere, og det er ikke første gang han blir knyttet til skytevåpen. På Facebook – der han senere også har lagt ut bilder av seg selv i hakekors-genser og t-skjorte med «motstandsbevegelsens» logo – har han flere ganger posert med jaktvåpen.

Bilde fra den våpensiktede 31-åringens facebookprofil, lagt ut i 2013.

I 2012 utløste han en 20 minutter lang biljakt i Bø i Telemark da han prøvde å stikke av fra politiet i opp mot 200 kilometer i timen, mens han var påvirket av alkohol og tabletter. «Tiltalte erkjente videre at han forsøkte å gjemme seg for politiet og at han derfor slo av lysene på bilen og kjørte mørklagt en strekning inn på en stikkvei, samt at han under kjøringen kjørte fra side til side i vegbanen», heter det i dommen fra 2014.

Da politiet ransaket boligen hans etter den dramatiske pågripelsen, ble det funnet flere skytevåpen-deler og patroner av ulike kalibre.

«Tiltalte, som aldri har hatt våpentillatelse, oppbevarte et hagleløp i sofaen i stua og en MG pipe (maskingeværdel, red. anm.) på soverommet, samt en mengde ammunisjon på ulike steder i samme hus og på andre steder på Østlandet», skrev tingretten den gang.

Mannen var da tidligere dømt fem ganger, og har sonet i fengsel etter å blant annet ha skutt og truet personer med luftpistol, kastet brannbomber ved en innkjørsel til en person han skulle true, andre voldsepisoder, ran, narkotikabesittelse, ruskjøring og for å ha forulempet politifolk i tjeneste. De fleste av forholdene og alle voldssakene er imidlertid over ti år gamle.

«Retten ser særlig alvorlig på at han har rettet et spark mot fornærmedes hode og det bare må ha vært flaks som hindret en alvorlig skadefølge. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt mot denne typen ungdomsvold. I straffeskjerpende retning er lagt vekt på at tiltalte er dømt for
alvorlig voldskriminalitet tidligere», het det i en tingrettsdom fra 2006, da mannen var 20 år gammel og retten mente at han «synes å ha en svært bekymringsfull utvikling».

I ransakingen i Østfold 7. juli i år ble det også funnet små mengder antatt amfetamin og annen mulig narkotika. Offisielt tar Den nordiske motstandsbevegelsen sterkt avstand fra rusmisbruk, og har angivelig nulltoleranse for narkotika.

Det er imidlertid lite som tyder på at lovbrudd fører til utkastelse av den nazistiske organisasjonen. Filter Nyheter har tidligere avslørt at mange av medlemmene som deltok i Kristiansand-demonstrasjonen tidligere er straffedømt for blant annet for vold, våpenlovbrudd og angrep på politiet.

Kristiansand 29. juli.
(Foto: Jarle R. Martinsen / Fædrelandsvennen)

Den siktede 31-åringen  i den ferske våpensaken har foreløpig ikke besvart henvendelser på sms og epost sendt etter at han la på da Filter Nyheter ringte ham.

Det har ikke lyktes Filter Nyheter å komme i direkte kontakt med den siktede kvinnen. Hun har ikke besvart en henvendelse via Facebook som framstår som lest, og har tidligere gjort det klart at hun ikke vil snakke med journalister.

Inndrar våpentillatelser

Den eneste kjente politiaksjonen i Norge koblet direkte til Den nordiske motstandsbevegelsen var i Rogaland i desember 2014, da det ble beslaglagt en rekke skytevåpen, hvorav noen påklistret bevegelsens logo, hos personer som hadde nynazistisk propaganda liggende hjemme.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan flere norske politidistrikt det siste året har fått opplysninger fra PST som har ledet til at våpentillatelser har blitt inndratt og våpen beslaglagt hos personer som regnes som høyreekstreme.

– Det har vært advokater involvert i sakene der personer har blitt fratatt lovlig registrerte våpen fordi det var medlemmer av vår organisasjon, uten at de har noe på rullebladet. De har reagert veldig på PST,  det er grunnlovsstridig og strider mot europeiske menneskerettighetskonvensjoner, sa den norske lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen, Haakon Forwald, i februar i år. (Les mer fra intervjuet her)

Kommunikasjonsdirektøren i PST vil ikke kommentere hvor aktiv sikkerhetstjenesten er i slike saker.

– PST har et omfattende internasjonalt samarbeid for å forebygge utviklingen i det høyreekstreme miljøet i Norge. Vi har også et nært og godt samarbeid med norsk politi som sørger for en felles situasjonsforståelse og felles informasjon om personer i dette miljøet som vi er bekymret for, sier Hugubakken.

Politiets sikkerhetstjeneste understreker at politiet ofte tar direkte kontakt med personer som er i ferd med å bli rekruttert til miljøet.

– Dersom du beveger seg inn i et miljø som har ekstrem ideologi og som støtter ekstreme virkemidler, må du ikke bli overrasket om du får besøk av PST og politiet, sier Hugubakken.