Antiterrorpolitiet i Østerrike gjorde i slutten av oktober et større beslag av våpen, ammunisjon og eksplosiver under en husransakelse hjemme hos en mann og hans kone (begge 53) i Baden-distriktet like utenfor Wien.