Søndag 25. mars er det hundre år siden opprettelsen av den hviterussiske folkerepublikken.

For første gang siden 1995 har myndighetene tillatt folk å markere dagen. Markeringene finner sted på et bakteppe av økonomisk krise og myndigheter som vender seg vestover samtidig som forfølgelsen av uavhengige medier trappes opp.

I helga ble flere demokratiforkjempere arrestert, og søndag formiddag kom det meldinger om massepågripelser i forbindelse med markeringene i hovedstaden Minsk.