Etter at den mye omtalte migrasjonsplattformen i FN (les hele teksten her) mandag ble stadfestet på en konferanse i Marrakech, kom Norge tirsdag med et innlegg som utdyper regjeringens holdning til dokumentet.

Norge deltar særlig for å «forbedre migrasjonshåndteringen og å demme opp for irregulær migrasjon», ifølge uttalelsen.

Fra talerstolen slo statssekretær Marianne Hagen fast at enigheten er «et skritt videre og et skritt i riktig retning» og at teksten er «sannsynligvis det beste kompromisset som kan oppnås».