«Et skritt i riktig retning»: Her er Norges innlegg på møtet om FNs migrasjonsavtale i Marrakech

Marianne Hagen under innlegg på FNs migrasjonskonferanse i Marokko.

Etter at den mye omtalte migrasjonsplattformen i FN (les hele teksten her) mandag ble stadfestet på en konferanse i Marrakech, kom Norge tirsdag med et innlegg som utdyper regjeringens holdning til dokumentet. Norge deltar særlig for å «forbedre migrasjonshåndteringen og å demme opp for irregulær migrasjon», ifølge uttalelsen.

Fra talerstolen slo statssekretær Marianne Hagen fast at enigheten er «et skritt videre og et skritt i riktig retning» og at teksten er «sannsynligvis det beste kompromisset som kan oppnås».  Hun listet opp åtte punkter der Norge understreker sin tolkning av dokumentet. Flere av punktene er åpenbare svar på påstander og krav i debatten her hjemme. Noen utdrag:
  • «Den globale plattformen oppretter (...) ingen nye juridiske kategorier, og den slår heller ikke fast at migrasjon er en menneskerett. I tillegg tillater den at landene forbeholder visse rettigheter og velferdsgoder for de regulære migrantene». 
  • «...bekrefter statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres privilegium til å styre migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten.I så måte har statene myndighet til å skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus. Videre er en effektiv grenseforvaltning avgjørende for sikkerheten til stater, lokalsamfunn og migranter i bekjempelsen av menneskehandel og menneskesmugling.».
  • «(...) kan [ikke] tolkes som en forpliktelse til å utvide norsk lovgivning eller praksis når det gjelder arbeidsmigrasjon, utdanningsmuligheter og familieinnvandring, ettersom norsk rett allerede er i samsvar med folkeretten».<...>

Fortsette å lese (gratis)

Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring)

Harald S. Klungtveit
Redaktør

Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.