«Mindre byråkrati» var et gjennomgangstema da Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering med parlamentarisk støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti i oktober 2013.

I Sundvolden-plattformen heter det ikke bare at «samfunnet må bli mindre byråkratisk», men også at «regjeringen vil motarbeide sløsing med offentlige midler».

Målet var at dette også skulle gjelde for regjeringsapparatet: Færre statsråder, færre departementer, færre statssekretærer og færre politiske rådgivere.

Men ved utvidelsen av regjeringen i januar i fjor, satte statsminister Erna Solberg norsk rekord i antall statsråder: 22. Med statssekretærer og politiske rådgivere, gjorde hun hele 93 utnevnelser. De samlede lønnsutgiftene ble anslått til 93,3 millioner kroner i året, ifølge Aftenposten.