Trump har nylig bestått en kognitiv test med full pott: 30 av 30 mulige poeng, en test han selv skal ha insistert på å ta i forbindelse med sin årlige helsesjekk.

— Jeg har ikke funnet noen grunn til å tro at presidenten har noen problemer med sine tankeprosesser, uttalte Dr. Ronny L. Jackson, admiralen og presidentens lege til pressen i etterkant.

Utålmodig, ufokusert og repeterende

Bekymringene og spekulasjonene om hvorvidt president Donald Trump er mentalt frisk eller ikke har pågått siden han annonserte at han stilte til valg. Nylig har den mye omtalte boken «Fire and Fury», med beskrivelser av livet og kaoset i det hvite hus, blåst liv i debatten. Trump selv avskriver boken som et falsum og at det er forfatter Michael Wolff som er «mentalt tilbakestående». Wolff, som kritiseres for uklar kildebruk av flere, beskriver blant annet Trump som «utålmodig» og «ute av stand til å fokusere», og at han har en tendens til å gjenta setninger og historier ordrett, flere ganger på rad innen et tidsrom på få minutter. Fjerndiagnostiseringen har spent fra narsissistisk personlighetsforstyrrelse til demens og Alzheimer.

Bekymringene nådde slike høyder at Trump 6. januar selv gikk ut og forsikret om at han er mentalt frisk (ja, den «veldig stabilt geni»-tweeten), og nå har han altså bestått en mental helsesjekk.

Men hva sier den egentlig?

Løver, kuber og dagens dato

MoCA (Montreal Cognitive Assessment), som er testen Trump har tatt, brukes for å teste personer for mild, kognitiv svikt. Les: Demens og AlzheimerDen er en kortversjon av ulike kjente tester, som er satt sammen til et «batteri».

Testen sjekker om du klarer å tegne klokkeslettet ti minutter over elleve som er urskive, og om du kjenner igjen en løve og et neshorn. Du skal kunne gjenta en setning, enkeltord og en tallrekke på fem siffer (ikke på en gang!), og det samme baklengs, men da holder det med tre tall:

(Nå kommer en del seriøs utlegning om testen og hva den faktisk kan si om Trumps helsetilstand, så hvis du bare vil sjekke om du er «like, really smart», så bla til bunnen av saken)

Ingen friskmelding

Amerikanske medier har hatt mye gøy med testen det siste døgnet. Skal dette virkelig kunne svare på om Trump er i stand til å beherske seg fra å avfyre missiler mot Nord-Korea? At han kan gjenkjenne en tegning av et neshorn?

Nei, sier Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Oslo Universitetssykehus.

— Det er en test som er utformet for å lete etter spesifikke symptomer på demens, så man egentlig ikke bruke den til å friskforklare noen. Normalt sett skal man klare testen om man er frisk, men man kan ikke bruke den til å friskmelde alt ved Trump. Noen snakker om at han har dårlig dømmekraft, eller personlighetsforstyrrelser. Det sier testen ikke noe om. Ingen av spørsmålene i testen går på dømmekraft, for eksempel, sier Bekkhus-Wetterberg.

Professor i nevrologi ved UiO, og leder Nevroklinikken ved Ahus, Tormod Fladby, utdyper:

— Dette er ikke en test som sjekker mental eller emosjonell stabilitet.

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus OUS

Så hva kan testen si noe om?

Kognitive funksjoner slik som språk, orienteringsevne, hukommelse, evne til planlegging, og andre mentale prosesser, ifølge Fladby.

Hvis pasienter har en sykdomsprosess som vesentlig svekker de nevnte områdene, så vil de skåre lavere på testen. Testen brukes som screening-test for demensutvikling, også her i Norge. Demente har typisk vanskelig for å huske det som nettopp er sagt, og å komme på navnet på ting. Det er derfor dyrene er med.

— Testen er relativt enkel. Den er ikke følsom for tidlige stadier av sykdomsprosesser. Du må være på et stadium av mild kognitiv svikt for at det er akseptabelt sikkert at svikt vil fanges opp av testen, sier Fladby.

Oppgave nummer to, klokketesten, har Bekkhus-Wetterberg vært med å utforme den norske versjonen av.

— Det er en interessant test. For å sette viserne på ti over elleve må du kunne tenke abstrakt, at en viser skal på to, og den andre på elleve. Sliter du med abstraksjon, så sliter du med den. Hvis du tenker konkret, så setter du gjerne en viser på ti, og den andre på elleve. Og man kan slite med å sette tallene på riktig plass: Tolv opp og seks ned. En dement vil også slite med å planlegge, og plassene tall først, og så viserne, for å få det riktig.

Tegna du ti over elleve sånn her? Da er det bare å bestille time hos legen. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Kan ikke utelukke noe

At man får full pott på testen kan likevel ikke utelukke demens. Alder og utdanning påvirker testen, og den skal ikke brukes som eneste utredning.

— Testen er laget for å gå videre med utredning hvis noen skårer veldig dårlig, sier overlege Bekkhus-Wetterberg.

Alt under 26 poeng reiser røde flagg.

Den forteller om du har begynnende demens, men krever en relativt etablert sykdom for at den skal gi utslag. Hvis man har en høy mental kapasitet i utgangspunktet, altså at du er skarp eller intelligent, så er det ikke lett å avdekke kognitiv svikt med en slik test, ifølge professoren (og Trump er jo som vi nå er fortalt av ham selv, et geni).

— Så hva kan man da si om Trumps tilstand ut fra testresultatet?

— Det viser at presidenten ikke faller igjennom på grove funksjonstap, som kunne tyde på for eksempel underliggende Alzheimer sykdom. Så sånn sett er det betryggende, men ikke så overraskende. Man kan forutse at han ville greie disse testene for eksempel i intervjusituasjonen med Erna Solberg, sier Fladby.

Ingen vits

Det er ikke slik at å teste presidenten med MoCA er en vits. Ronald Reagan, som regjerte fra 1981 til 1989, ble diagnostisert med Alzheimer fem år etter han gikk av som president. Spekulasjonene om hvorvidt han var syk allerede da han var verdens overhode pågår fortsatt.

Hvis du heller setter en knapp på at Trump har narsissistisk personlighetsforstyrrelse, så må du vente til Trump tar en annen test.

— Det blir en helt annen type utredning, som går mer på emosjoner, dømmekraft og holdninger. Da er man over i et annet fagområde, sier Bekkhus-Wetterberg.

Her er testen, om du vurderer å stille som presidentkandidat i USA – eller lurer på om bestemor kanskje er klar for demensavdelingen: MoCA-test.