Granskingsrapporten om Equinors virksomhet i USA de siste 20 årene. Rapporten ble bestilt av oljeselskapet i kjølvannet av DNs avsløringer om at selskapet tapte hundretalls milliarder norske kroner i statene på 2000-tallet. Revisorselskapet PWC har utført granskingen.

Konklusjonen: Selskapet tapte 161 milliarder kroner, hadde i perioder ikke kontroll, overvurderte egen kompetanse og ledelsen fulgte ikke godt nok opp.

– Det er helt klart investeringer og enkeltbeslutninger fra den perioden som jeg gjerne skulle vært foruten. Vi betalte en altfor høy pris, sier avtroppende konsernsjef Eldar Sætre om USA-virksomheten.

Tidslinjen: År med manglende kontroll

Revisor og partner i PWC, Eli Moe-Helgesen, oppsummerer Equinors USA-virksomhet på tidlig 2000-tall slik:

  • Equinor kjøpte selskapet Brigham for 4,7 milliarder dollar i 2011. En brønn på land i USA kan ha mange ulike eierskap. På det meste hadde Equinor 70 000 leieavtaler, 4000 produserende brønner, og mer enn 50 000 royalty-eiere.
  • Arveoppgjør og transaksjoner mellom de ulike landeierne, der man solgte rettigheter til en eller flere nye eiere, økte kompleksiteten betydelig. Lite var digitalt: Det ble brukt både papirfakturaer og sjekker. På dette tidspunktet utstedte Equinor 20000 manuelle sjekker i måneden.
  • Rask vekst i aktivitetsnivået etter oppkjøpet, kombinert med manuelle forretningsprosesser og mangel på kontroll, førte til store utfordringer. Equinor mistet for en periode den nødvendige kontrollen, konkluderer PWC.
  • Det var først da Equinor tok på seg operatøransvaret på Brigham, at selskapet skjønte hvor komplisert det var. Først i 2014 fikk ledelsen igangsatt forbedringsprosjekter.
  • I perioden 2007-2014 hadde Equinor et regnskapsmessig tap på 161 milliarder kroner. Nedskrivninger er det største elementet, og skyldes i all hovedsak lavere olje- og gasspris enn forutsatt. Den direkte kostnaden av kontrollutfordringene i USA er estimert til 100 millioner dollar.

Refser ledelsen: – Overvurderte egen kompetanse

– Hva var problemet? Selskapets offensive vekststrategi og forretningsutvikling, sier Moe-Helgesen.

Strategien påvirket både adferd og beslutninger, og medførte at oppkjøpene i USA skjedde på bekostning av verdiskaping og kontroll. Eldar Sætre innrømmet under pressekonferansen at selskapet tok forretningsbeslutninger som var for svake.

– Equinor undervurderte kompleksiteten av å drive på land i USA, og overvurderte sine egne evner, konkluderte Moe-Helgesen.

Granskingsrapporten kritiserer konsernledelsen for å ha vært for lite involvert i USA-virksomheten, og mener selskapet fortsatt har en vei å gå på dette punktet.

Fortsatt utfordringer

PWC leverte sine vurderinger av virksomheten til Equinor i juli. PWC har vurdert om de røde funnene er fulgt opp av ledelsen, og at de faktisk er lukket. Alle er fulgt opp, og de fleste er lukket.

Et unntak er innkjøp i USA.

PWC mener at Equinor overordnet har gjort store forbedringer, men at de underliggende problemene i innkjøpsprosessen «ikke har vært løst tilfredsstillende». Forbedringene har til dels tatt for lang tid å implementere, konkluderer PWC.

Granskerne har sett på fire nylig gjennomførte transaksjoner for å gi anbefalinger til selskapet basert på nåværende situasjon. PWC anbefaler ledelse og styre å ta større del i prosessene når Equinor går inn i nye områder, samt å drive bedre oppfølging og etterkontroll av prosjekter.

Styreleder: – Hadde store utfordringer

Styreleder i Equinor, Jon Erik Reinertsen, sier rapporten «usminket beskriver de utfordringene vi hadde».

– Vi hadde store internkontroll-utfordringer som burde blitt oppdaget tidligere, sa han på pressekonferansen.

Reinertsen konkluderer med at USA-ledernes «personlige kvalifikasjoner ikke kunne kompensere for manglende erfaring i virksomhet på land», og at «nøkkelpersonell ble flyttet for hyppig, og det forsterket problemene».

Sætre: – Tøff og krevende lesning

Avtroppende Equinor-leder Eldar Sætre sier han «kjenner seg igjen i vurderingene og konklusjonene utvalget gjør», og at han støtter anbefalingene i rapporten. Han sier at konteksten, med hvordan oljebransjen fungerte i USA, «ikke er noen unnskyldning» for Equinor.

Sætre lover at selskapet skal ta tak i forbedringspunktene. «Fram til jeg er ute av selskapet i mars neste år vil jeg gjøre alt jeg kan», sier han.

– For Equinor og meg er rapporten tøff og krevende lesning.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.