Regjeringen har - endelig - lagt frem sin klimaplan. Den handler om hvilken bil du sannsynligvis vil kjøre om fem år, strømpriser, fergebilletter og hva du spiser. 

Kort sagt: Hverdagslivet ditt.

Planen er den første av sitt slag i Norge: Dette er første gang en norsk regjering legger frem en konkret, suksessiv strategi for hvordan de skal nå våre klimamål, år for år, de neste ti årene. Klarer vi ikke dette, vanker det straff.