Tirsdag ble det kjent at et nytt parti er iferd med å se dagens lys i norsk partiflora: «Sentrum». Det er tidligere Oslo-byråd for Ap, Geir Lippestad, som blir frontfigur for det nye partiet som til nå i stor grad består av frustrerte, røde eks-KrF-ere. Partilogoen er en sommerfugl.

1) Hva står de for?

«Sentrum» ser ut til å springe ut fra KrF (selv om Lippestad bestrider det), men foreløpig ser det ikke ut til at partiet vektlegger kristendommen særlig sterkt. Da Lippestad ble bedt om å forklare partiets profil, svarte han med å trekke frem FNs bærekraftsmål, spesielt å bekjempe økonomisk ulikhet, klimakrisa og naturkrisa.

Lippestad snakket også særlig om å trekke inn de av oss som på en aller annen måte har falt utenfor i dagens samfunn: Ungdommer som er uføre, folk med funksjonsnedsettelser, og «sårbare grupper» skal inkluderes, særlig i arbeidslivet.