«Alt tyder m.a.o. på at regulering av oljeproduksjon er i ferd med å bli en normalisert del av klimapolitikken. Det betyr ikke at tiltakene blir veldig effektive eller omfattende i første omgang - på samme måte som med de fleste andre klimatiltak».
Bård Lahn i CICERO på Twitter

Velkommen til Filters klimanyhetsbrev. Dette får du hver fredag klokka 11 framover fordi du abonnerer på Filter. Hvis du ikke får dette nyhetsbrevet på epost, ta kontakt med Filters kundeservice!

NORSK OLJEPRODUKSJON har blitt et av valgkampens aller heteste temaer. Miljøpartiene mener Klimapanelets siste rapport bør være dødsstøtet for norsk oljeproduksjon, mens andre mener en avvikling av norsk oljenæring er kostbar symbolpolitikk. Men hva sier egentlig ekspertene? I ukas nyhetsbrev prøver Filter å rydde opp i rapporter og argumenter. Men først: