I Klassekampen torsdag gikk den muslimske aktivisten Qasim Ali ut og ba om forbud mot karikaturer av profeten Muhammed. Norsk-pakistaneren mener det vil «bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten» hvis det blir straffbart i Norge og andre vestlige land med slike satiretegninger.

– Karikaturtegninger er et verktøy for dem som ønsker å mobilisere til økt konflikt mellom Europa og den islamske verden. Ved å begrense adgangen til å publisere slike tegninger, begrenser man samtidig ekstremister på begge sider, mener  Qasim Ali.

Avisa skriver at han setter sin lit til Kristelig folkeparti, som var det eneste partiet som ville beholde blasfemiparagrafen i den norske straffeloven da den ble stemt ut i 2009.