Anonym skribent «råder» norske politikere til å frykte voldsangrep fra nordmenn som er i «krig med Islam»

 

Det populære norske anti-innvandringsnettstedet Document, der Hans Rustad (66) er redaktør, publiserte mandag kveld en kommentarartikkel som slår fast at Norge er i «krig med islam» og at nordmenn «ikke lenger kan oppføre seg som i en fredssituasjon».

Skribenten vil blant annet ha tiltak som overvåkning av alle norske moskeer, totalforbud mot hijab, deportering av terrormistenktes familiemedllemmer og konfiskering av verdisakene deres.

Men teksten går også langt i å antyde at norske politikere, «selv om de er beskyttet av livvakter», kan forvente voldsangrep fra høyreekstreme nordmenn fordi politikerne har «sveket oss».

«Politikerne er redd for islamistene, men mitt råd er å bli mye mer redd for det norske folks raseri. Folk vil ikke ha ledere som lurer og sviker dem. Husk at nordmenn har vært vikinger, ikke bare veikinger», heter det i artikkelen, som er ledsaget av et bilde av vikinger med skjold og sverd (fra tv-serien Vikings). Teksten refererer til at «mye kan skje» og at politikerne kan vente seg en «kraftig reaksjon» fra borgere som hittil har gitt avkall på å bruke vold.

Det er ikke kjent hvem som har skrevet det oppsiktsvekkende innlegget, som refererer til terrorangrepet i Manchester og sikkerhetstiltakene i Norge 17. mai.  Artikkelen er signert pseudonymet «Smalsarhorn» og publisert under vignetten «gjesteskribent» på Document.

Redaktør Hans Rustad vil ikke svare på spørsmål om artikkelen eller forfatteren direkte overfor Filter Nyheter, men skriver i en e-post at han senere vil publisere et «åpent svar» på eget nettsted. (Redigering: Rustads svarinnlegg er nå publisert og ligger her, red. anm.)

Frp-politikeren Kent Andersen, som selv er skribent på Document.no, har på nettstedet tidligere tatt til orde for  «enorm maktbruk mot muslimske enklaver» fra myndighetene og at vektere eller Heimevernet i denne sammenhengen kan omdannes til et paramilitær borgervernstyrke i regi av staten, som en «sikkerhetsventil for overtrykket av rasende frustrasjon». Under den ferske artikkelen fra den anonyme gjesteskribenten har han i formiddag deltatt i kommentarfeltet.  «(…) rekk opp hånden den som tror Solberg, Støre, Jensen, Grande og røkla leser dette? Det er derfor jeg er overbevist om at situasjonen må bli enda mye verre for europeere. Faktisk så ille at det ikke lenger er mulig leve normale trygge liv. Da vil de endelig tvinges til å stemme på nye politikere med ny politikk», skriver Andersen blant annet:

Andre i kommentarfeltet drar retorikken om krig og borgervern fra artikkelen videre. «Glimrende. Jeg forkaster denne norske tankegangen om at krig er noe som overlates til forsvaret. Politikerne må gjenkjenne krig når de ser den. I det minste når gode borgere peker på oppfylte kjennetegn», skriver den anonyme profilen «Heimevernet».

På Facebook har Documents publisering av «Smalsarhorns» tekst i skrivende stund fått 718 reaksjoner og er delt 107 ganger. I kommentartråden ser enkelte av ytringene ut til å handle om vold eller våpenbruk. «DET rør på sei i VALHALL— SVERDENE blir kvest», skriver en person. «Bare fortsett politikere! Fremtiden er mørk for dere….både personlig og familierelatert», skriver en annen. «Nordmenn bør prioritere å gå bevæpnet. Bedre å bli tiltalt for ulovlig våpenbesittelse enn å bli stukket ned», heter det i ett innlegg. Mannen som skrev om en mørk framtid for politikerne har senere lagt ut et innlegg på sin egen Facebook-profil der han blant annet skriver at han nå vil «jakte på» «enhver apologet til terrorismens bevegelser» og at disse er «fritt vilt». (Det har ikke lyktes Filter Nyheter å komme i kontakt med mannen i formiddag).

I forbindelse med Filter Nyheters henvendelser har Hans Rustad i ettermiddag publisert et langt innlegg på Document om saken, der han kritiserer norske medier i islamdebatten og Filters innfallsvinkel. (Les hele her). Rustad skriver blant annet:

«Spørsmålet om vold er blant de farligste i vår tid. Vi tillater at spørsmålet blir stilt: Hva skjer hvis vi ikke lenger befinner oss i en fredssituasjon?

Smalsarhorns ord skal tolkes som en advarsel til politikere og myndigheter. Hvis de ikke tar ondet ved roten risikerer de at det kommer voldelige reaksjoner. Det må være forfatterens advarsler om at heller ikke nordmenn er en saueflokk som har falt Klungtveit tungt for brystet.

Mediener fulle av feministerte gutter oppflasket på dialog-kultur. De praktiserer evangeliets ord om å snu det andre kinn til. Men de gjør det uten kjærlighet til hverken muslimer eller nordmenn.

Hvis Klungtveit og hans kolleger hadde vist litt større mot ville de forstått at de som driver islam-kritikk er muslimenes beste garanti for at de kan forbli i Europa på fredelig vis. Kun et oppgjør med islams mørke sider kan sikre en fredelig løsning.

Journalistene gjør varslerne ansvarlige for det de forsøker å advare mot. Tror Klungtveit at han vil lykkes med denne strategien, nok en gang?»