Det populære norske anti-innvandringsnettstedet Document, der Hans Rustad (66) er redaktør, publiserte mandag kveld en kommentarartikkel som slår fast at Norge er i «krig med islam» og at nordmenn «ikke lenger kan oppføre seg som i en fredssituasjon».

Skribenten vil blant annet ha tiltak som overvåkning av alle norske moskeer, totalforbud mot hijab, deportering av terrormistenktes familiemedllemmer og konfiskering av verdisakene deres.

Men teksten går også langt i å antyde at norske politikere, «selv om de er beskyttet av livvakter», kan forvente voldsangrep fra høyreekstreme nordmenn fordi politikerne har «sveket oss».