Helseminister Bent Høie (H) og Helse- og omsorgsdepartementet har flagget høyt at regjeringens forslag til ny abortlov, som pålegger kvinner å søke om lov til fosterreduksjon i nemnd, retter seg etter fagmiljøets anbefaling. Fagmiljøet det er snakk om er medisinerne som utfører inngrepet, i praksis to spesialister ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Under debatten i høst gikk de ut i mediene og anbefalte nemndbehandling av fosterreduksjon, et inngrep som gjøres etter uke 12.

Regjeringens lovforslag har møtt massiv kritikk fra en rekke andre helsefaglige hold, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til Legeforeningen, som kritiserer at regjeringen strammer inn kvinners rett til å bestemme selv. Høie har karakterisert kritikken fra disse fagmiljøene som «politiske innspill».