Irlands historiske folkeavstemning endte fredag med et massivt flertall for å avvikle lovformuleringen som  gjorde forbud mot abort til en del av grunnloven. Det åttende grunnlovstillegget, om å gi et ufødt barn lik rett til liv som kvinnen, ble innført etter en folkeavstemning i 1983 og gjorde at abortforbudet som i praksis har vært gjeldende i det katolske landet siden 1861, ble skjermet fra reform.

66,4 prosent (over 1,4 millioner innbyggere) stemte for en avvikling – et flertall på to tredjedeler. Ja-siden vant i samtlige valgdistrikt bortsett fra ett, det nordlige Donegal, der nei-kampanjen fikk 51,9 prosent av stemmene. Til og med i valgdistriktet Roscommon-Galway, som var det eneste med flertall mot å tillate homofilt ekteskap under en folkeavstemning i 2015, fikk ja-siden 57,2 prosent oppslutning.

Med grunnlovstillegget borte kan parlamentet bestemme fortsettelsen med vanlig flertall, og det er ventet at at Irland raskt vil gå fra å ha en av verdens strengeste abortlovgivninger – til å tillate selvbestemt abort de første 12 ukene av svangerskapet (og fra 12 til 24 uker ved fare for mors helse) .

Her er tre sentrale momenter som kan bidra til å forklare irenes «ja»: