«USA kan med sikkerhet si at det syriske regimet utførte et angrep med kjemiske våpen, ved bruk av nervegassen sarin, mot sitt eget folk i byen Khan Shaykun sør i Idlib-provinsen 4. april 2017. Ifølge observatører på bakken resulterte angrepet i minst 50 og opp mot 100 døde (inkludert mange barn), med ytterligere hundrevis av skader».

Det er hovedkonklusjonen i et fire sider langt notat offentliggjort tirsdag kveld, som relativt detaljert oppsummerer den ugraderte delen av amerikanernes etterretning om angrepet. Ifølge USA samsvarer både signaletterretning, sattellittbilder, fysiske prøver fra ofrene og opplysninger fra «troverdige åpne kilder».

Dokumentet er ment å legge ytterligere offentlig press på Vladimir Putin for å endre forholdet til Bashar al-Assad etter et nytt brudd på konvensjonene om kjemiske våpen og lovnadene fra 2013 om å ødelegge alt han hadde av slike.