Nervegass-angrepet: Her er USAs 11 argumenter mot Russlands «falske fakta»

«USA kan med sikkerhet si at det syriske regimet utførte et angrep med kjemiske våpen, ved bruk av nervegassen sarin, mot sitt eget folk i byen Khan Shaykun sør i Idlib-provinsen 4. april 2017. Ifølge observatører på bakken resulterte angrepet i minst 50 og opp mot 100 døde (inkludert mange barn), med ytterligere hundrevis av skader».

Det er hovedkonklusjonen i et fire sider langt notat offentliggjort tirsdag kveld, som relativt detaljert oppsummerer den ugraderte delen av amerikanernes etterretning om angrepet. Ifølge USA samsvarer både signaletterretning, sattellittbilder, fysiske prøver fra ofrene og opplysninger fra «troverdige åpne kilder».

Dokumentet er ment å legge ytterligere offentlig press på Vladimir Putin for å endre forholdet til Bashar al-Assad etter et nytt brudd på konvensjonene om kjemiske våpen og lovnadene fra 2013 om å ødelegge alt han hadde av slike.

«Moskvas respons til angrepet 4. april følger et velkjent mønster fra andre rystende hendelser: De spinner ut flere motstridende fortellinger for å skape forvirring og så tvil i det internasjonale samfunnet (…) Dette er et kritisk øyeblikk – vi må vise at villedning og falske fakta ikke tillegges vekt, at unnskyldninger fra dem som beskytter sine allierte gjør verden til et farligere sted, og at det syriske regimets bruk av kjemiske våpen ikke vil få fortsette», heter det i det ferske utspillet fra USA.

– Gassangrep som respons på opprørernes offensiv

Vi har laget et sammendrag av de konkrete påstandene fra notatet:

  • Et av regimets SU-22 jagerfly avfyrte minst én beholder med saringass mot byen etter å ha tatt av fra Shayrat-flyplassen. Flyene var beviselig ved Khan Shaykhun rundt 20 minutter før de første meldingene om kjemiske angrep kom i sosiale medier.

 

  • Det er ingen skader på bygninger eller i nedslaget som tilsier at den aktuelle raketten hadde en vanlig, høyeksplosiv sprengladning, men andre spor tyder på at den gikk av.

 

  • Satellittbilder av kratere samsvarer med meldingene om at et sykehus der mange av ofrene var innlagt, senere samme dag ble bombet med konvensjonelle våpen.

 

  • Mannskap som «historisk er assosiert med Syrias kjemiske våpenprogram» gjorde sent i mars forberedelser for et kommende angrep i Nord-Syria, før de var tilstede på selve Shayrat-basen samme dag som angrepet skjedde.

 

  • Symptomer dokumentert hos mange av ofrene – som skum rundt nese og munn, muskelspasmer og sammentrukne pupiller samsvarer verken med klorgass eller noen konvensjonelle våpen, men passer med sarin. Prøver tatt av ofrene er konsistente med sarin. (LES OGSÅ: – Det føles som å bli kvalt eller drukne i sitt eget slim)

 

  • Amerikanske analytikere har verifisert at flere av videoene som ble publisert i opprørsvennlige kanaler er filmet i riktig tidsrom og område som de gir seg ut for å være.

 

  • Høytstående militære ledere var «sannsynligvis» involvert i planleggingen av angrepet

 

  • USA mener Damaskus iverksatte angrepet med kjemiske våpen fordi opprørsstyrker i en offensiv nord i Hamah-provinsen ble en trussel mot kritisk infrastruktur.

 

  • Den syriske opposisjonen kunne ikke klart å fabrikkere alle videoene og annet materiale fra to åsteder og sykehus i både Syria og Tyrkia uten at det ville blitt oppdaget av journalister, menneskerettighetsorganisasjonene eller etterretningstjenestene.

 

  • Flere momenter motsier russernes seinere påstand om at kjemikaliene stammet fra bombing av et ammunisjonslager kontrollert av terrorister øst i byen: Video og satellittbilder samsvarer med at gassladningen landet  midt i gata og et godt stykke unna. Samtidig stemmer ikke russernes oppgitte tidspunktet med meldinger om gassangrepet fem timer tidligere.

 

Ulogisk kjemi og i strid med åpne kilder

Selv om utenriksminister Rex Tillerson tirsdag slo fast at Russland enten var medskyldig i gassangrepet eller inkompetent som ikke fikk med seg forberedelsene på flybasen, har USA ikke anklaget russerne for å ha vært direkte involvert i forbrytelsen.

Påstander amerikanerne foreløpig ikke har begrunnet med konkrete funn, er blant annet at ordren ble gitt svært høyt opp i det syriske militæret. Notatet forklarer heller ikke hvilken dokumentasjon som ligger bak opplysningen om forberedelsene til kjemisk angrep inne på flybasen. (Saringass lar seg ikke lagre over lengre tid – komponentene blir blandet i egne, mobile innretninger timer eller dager før væsken skal plasseres i feks. raketter eller granater).

Men uavhengig av amerikanske myndigheter har blant andre Leger uten grenser bekreftet at ofrene hadde symptomer som ligner på effekten av nervegass. Tyrkias helsemyndigheter har opplyst at prøver fra blod og urin viste spor av sarin. 

Også sivile analytikere mener det er gapende hull i den russiske historien om at gassen blant de sivile skyldtes at en bombe fra luftangrep traff et våpenlager med kjemikalier kontrollert av terrorister (for bruk i Irak). Eksperten Dan Kaszeta mener at denne versjonen stanser opp allerede i de kjemiske realitetene:

Even assuming that large quantities of both Sarin precursors were located in the same part of the same warehouse (a practice that seems odd), an air-strike is not going to cause the production of large quantities of Sarin.  Dropping a bomb on the binary components does not actually provide the correct mechanism for making the nerve agent.  It is an infantile argument.  One of the precursors is isopropyl alcohol.  It would go up in a ball of flame.  A very large one.  Which has not been in evidence.

Another issue is that, if the Syrian regime actually did believe that the warehouse stored chemical warfare agents, then striking it deliberately was an act of chemical warfare by proxy.

Finally, we are back to the issue of industrial capacity.  It takes about 9 kg of difficult to obtain precursor materials to generate the necessary steps to produce Sarin.  The ratio is similar with other nerve agents.  Having a quantity of any of the nerve agents relies on a sophisticated supply chain of exotic precursors and an industrial base. Are we to seriously believe that one of the rebel factions has expended the vast sums of money and developed this industrial base, somehow not noticed to date and not molested by attack?  It seems an unlikely chain of events.

Ifølge amerikanske etterretningstjenester har ikke verken IS eller andre terrorgrupper i regionen tilgang på saringass, skriver New York Times.

Analysejournalistene i Bellingcat har tidligere denne uka saumfart det som er kjent av tidsangivelser, flybevegelser og de ulike versjonene av hva som ble bombet. Ifølge gjennomgangen passer ingen av opplysningene med det Russland/Syria oppgir var en våpenlager-bombing. De aktuelle bygningene skal også ha vært påført skader fra før.