Dette er «identitær»-lederen som fikk hjemmet sitt ransaket etter terroren i Christchurch

Martin Sellner, leder for Identitærbevegelsen i Østerrike.

Politiet i Østerrike ransaket mandag hjemmet til ytre høyre-profilen Martin Sellner (30), som leder den såkalte Identitærbevegelsen i hjemlandet og nå er under politietterforskning for «å etablere eller være medlem av en terrororganisasjon».

Bakgrunnen for mistanken og ransakelsen er det politiet mener er koblinger mellom Sellner og terroristen Brenton Tarrant (28), som i midten av mars tok livet av 50 mennesker ved to moskéer i byen Christchurch på New Zealand.

I mars i fjor skal Tarrant ha overført cirka 15 000 kroner til Identitærbevegelsen (også kjent som «Generasjon Identitet»), noe som ifølge politiet utgjorde en betydelig høyere donasjon enn det som er vanlig å motta for den høyreradikale grupperingen.

Østerrikes forbundskansler – den konservative politikeren Sebastian Kurz – uttalte onsdag at myndighetene nå ser på muligheten for å oppløse Identitærbevegelsen, samtidig som han understreket at «ingen form for ekstremisme over hodet – det være seg radikale islamister eller høyreekstreme fanatikere – har noen plass i vårt samfunn».

Lederen holdt innlegg i Oslo

Martin Sellner har nektet for å ha noe med den australske terroristen å gjøre, rent bortsett fra at han «passivt» har mottatt pengene og svart kort i en e-post tilbake. Pengene vil han nå gi til en veldedig organisasjon, uttalte han i en Youtube-video tirsdag, der han også sa at kampen mot «den store utskiftningen» fortsetter.

«The Great Replacement» – et helt sentralt begrep for Identitærbevegelsen – var tittelen på terroristen Brenton Tarrants såkalte manifest, som videreformidlet høyreekstrem propaganda om at den etnisk hvite befolkningen er i ferd med å bli byttet ut med muslimer og ikke-europeere.

I «manifestet» – et 74 sider langt forsvarsskrift som Tarrant postet lenker til i sosiale medier kort tid før angrepene – er massedrapsmannen spesielt opptatt av fødselsrater, som han mener beviser at det pågår et «hvitt folkemord» der «inntrengerne» snart er i flertall.

Den høyreradikale og «pan-europeiske» Identitærbevegelsen har sitt utspring fra Frankrike i 2002, men har de siste årene spredt seg til flere europeiske land. Østerrikeren Martin Sellner har seilet opp som en markant lederskikkelse – for bare to år siden, i mai 2017, holdt han innlegg ved konferansen «Den nye politiske virkeligheten» ved Eldorado bokhandel i Oslo.

Flere sentrale momenter ved det ideologiske grunnlaget til organisasjonen blir gjentatt i Brenton Tarrants manifest: Der den australske terroristen er opptatt av å forsvare den hvite rase mot «inntrengere», har identitærbevegelsen hentet sitt symbol fra spartanske soldater, hvis skjold merket med den greske bokstaven lambda viste tapperhet i strid mot imperialistiske krefter.

Medlemmer av Identiærbevegelsen før en demonstrasjon i Paris i 2013.

«Vårt folks etnokulturelle identitet»

Identitærbevegelsen har avvist merkelapper som nynazistisk eller fascistisk, men definerer seg selv om konservative forsvarere av «vårt folks etnokulturelle identitet». Etnopluralisme- eller nasjonalisme er et politisk syn som fremholder at nasjonalstaten skal bestå av mennesker fra én og samme etniske gruppe og kultur, en tanke også Brenton Tarrant forfektet i sitt forsvarsskrift.

Lignende idéer har fått gjennomslag i andre høyreradikale miljøer – for eksempel det amerikanske alt-right – som ikke kan defineres som nazistiske, men likevel opererer i den politiske høyresidens ytterkant og deler ideologi med mer ekstreme miljøer, selv om retorikken kan være ulik.

Der Tarrant var opptatt av «14 ord» og «fremtiden til hvite barn», blir den etnopluralistiske eller -nasjonalistiske tankegangen ofte blandet med idéer om «hvit nasjonalisme», islamfiendtlighet eller antisemittisme, noe som for eksempel var tilfellet da en rekke utenlandske innledere besøkte «Scandza forum», en konferanse om «nordisk og europeisk identitet og egenart», i Oslo i juli 2017 (Sellner var ikke gjest her).

Lørdag denne uken avholdes et tilsvarende Scandza forum i Stockholm, der blant annet østerrikeren Martin Lichtmesz (et anagram for hans virkelige etternavn Semlitsch) – kjent for å ha publisert en essay-samling av Anders Behring Breivik-inspiratoren Fjordmans tekster i 2011 og sin tette kontakt med nettopp Identitærbevegelsen og Martin Sellner – skal holde innlegg.

Martin Lichtmesz og Martin Sellner.

Tysk politi bekymret for radikalisering

Noe av Identitærbevegelsens appell har handlet om at de bevisst holder seg unna en overtydelig høyreekstrem talemåte, men i stedet krever å bli definert som «bekymrede patrioter» som kun er kritisk til maktpolitikere og masseinnvandring.

Gruppens talsmenn har hevdet at de ikke vil ramme flyktninger og innvandrere, men heller politiske og sosiale eliter som har innført et «multikulturelt eksperiment», karakterisert som en «fatal politikk» som truer «europeiske verdier».

Men etter at bevegelsen etablerte seg i Tyskland – og i løpet av kort tid bemerket seg med relativt synlige demonstrasjoner i store tyske byer – uttalte det tyske politiets sikkerhetstjeneste så sent som i 2017 at de var bekymret for en økende radikalisering blant gruppens 3-500 medlemmer.

Spesielt var politiet bekymret for spontane, provoserende handlinger rettet mot politiske partier, moskéer, muslimske kultursentre og asylmottak.

Året i forveien hadde østerrikere fra Identitærbevegelsen aksjonert mot et teaterstykke spilt av asylsøkere fra Syria, Irak og Afghanistan ved Universitetet i Wien. Høyreradikalerne stormet scenen midt under forestilling, kastet kunstig blod på publikum og brettet ut et banner der tilskuerne ble kalt hyklere: «Vi trodde at de kom til å drepe oss», uttalte én av asylsøkerne etter hendelsen.

Sellner ble i fjor tiltalt for å tilhøre en kriminell gruppe, men ble frikjent.

Kommer fra nynazistisk miljø

Martin Sellner er forlovet med den amerikanske videobloggeren Brittany Pettibone, som i tillegg til å snakke om «hvitt folkemord» har delt konspirasjonsteorier om at Hillary Clinton tilhører et pedofilt nettverk. I fjor ble både Sellner og Pettibone nektet innreise til Storbritannia, fordi myndighetene mente de hadde som mål å spre hat.

Nordmannen Tore Rasmussen, som blant annet har skrevet for nettsiden Resett her hjemme, var lenge aktiv i Identitærbevegelsen. Også han ble i fjor nektet innreise til Storbritannia, da myndighetene mente han utgjorde en «alvorlig trussel» mot britiske verdier (han har selv hevdet at han kun ønsker en åpen debatt om «multikulturalismens skyggesider»).

Sellner vokste selv opp i en forstad til Wien – og som tenåring var han en del av grupperingen rundt nynazisten Gottfried Küssel, som er blitt omtalt som Sellners mentor og i hjemlandet har vært en velkjent holocaust-fornekter siden 70-tallet. Sellner har vedgått at han var en del av det nynazistiske miljøet, men likevel nektet for at han er rasist.

I Østerrike har myndighetene lenge forsøkt å ta aktive grep mot Identitærbevegelsen, blant annet ved å tiltale medlemmer og sympatisører for å spre radikal, islamofobisk ideologi og tilhøre en kriminell organisasjon. Sellner og 16 andre høyreradikale aktivister ble i fjor frikjent for slike tiltaler, men to av dem ble bøtelagt for materielt skadeverk.

Under ransakingen av 30-åringens hjem mandag denne uken, skal politiet blant annet ha konfiskert en datamaskin, mobiltelefonen, flere datalagringsenheter og betalingskort.