Tirsdag startet ankesaken Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot den norske stat for å ha sett bort fra den grunnlovsfestede retten til «et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» når regjeringen i 2016 åpnet for utvinning av olje på nye felter på Norges kontinentalsokkel.

Om det å ta klimakampen inn i rettssalene er nytt i norsk sammenheng, finnes det flere eksempler fra utlandet. Jussprofessor i komparativ (sammenliknende) rett, Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen, mener riktignok at lagmannsretten bryr seg lite om saker fra land med ulikt rettssystem og rettspraksis enn vårt.

Men: