Det er den største politiske skandalen i nyere tid:

Basert på feil tolkning av EØS-regelverket, er flere titalls nordmenn uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha oppholdt seg i utlandet mens de mottok ytelser fra NAV. Nær 2400 er blitt bedt om betale tilbake penger de rettmessig hadde krav på.

Hvordan kunne det egentlig skje – og hvorfor ble ikke feilen oppdaget tidligere?

Det spørsmålet har også regjeringen stilt seg. I november nedsatte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) et uavhengig granskningsutvalg. Utvalgets syv medlemmer skal gjennomgå både NAVs, domstolenes og departementets rolle i saken.