Finnmarkingene er rasende over regjeringen og Monica Mælands harde linje i regionreformen. De protesterer høylydt mot tvangssammenslåingen med Troms, men kommunalministeren viker ikke en tomme.

På overflaten  kan det kanskje virke rart, siden Høyre egentlig verken vil ha fylker eller regioner, bare store kommuner og staten på toppen.

Regionreformen er kompromisset regjeringen gjorde med Venstre (da de fortsatt satt på Stortinget) og KrF for å få støtte til å gjennomføre kommunereformen. Ingen større kommuner uten større fylker, sa KrF og Venstre.