Slik illustrerer Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet hvordan han tror nordmenn forholder seg til balansegangen mellom personvern og overvåkning som skal bekjempe terror og kriminalitet:

– Noen vil jo hevde at det er en trussel mot personvernet at man har overvåkning med kameraer. Men jeg har ennå ikke opplevd at en velger eller en innbygger har ringt til meg og sagt at «nå må dere skru ned de der 500-600 kameraene som er på Oslo S fordi det er ubehagelig». Det har jeg altså ikke mottatt. Så jeg tror at de fleste aksepterer det, fordi det er overvåkning som man ikke tenker over i det hele tatt, det er ikke noe inngrep i det hele tatt, ikke sant, men man føler seg tryggere. Og Oslo S og Karl Johan er altså trygt. Hvis man går rundt i alle disse sidegatene til Karl Johan, er det kanskje verre.

– Mener du at man kan tøye overvåkningen helt til et flertall av velgerne roper opp om det?

– Nei, altså, det er jo alltid et spørsmål dette da, som man må være bevisst på. Men jeg mener at vi i dag ivaretar personvern og personfriheten på en god måte og klart innenfor de grensene. Om det du spør om er «kan 51 prosent vedta at alle skal overvåkes», altså et knapt flertall av befolkningen, det mener jeg ikke er godt nok. Når man foretar ting som er viktig i forhold til samfunnssikkerhet og i forhold til å avdekke kriminalitet så skal det være en god overvekt om at de metodene man bruker er fornuftige og riktige.