Derfor vil ingen partier i Kristiansand samarbeide med valgvinner Vidar Kleppe

På 90-tallet var han kjent som en av de kraftigste innvandringskritikerne på Stortinget og ble beskyldt for rasisme og å hetse flyktninger.

Men i 2001 ble Vidar Kleppe offer for Carl I. Hagens kampanje for å gjøre seg spiselig som samarbeidspartner for Høyre, og presset til å melde seg ut av Fremskrittspartiet, som han blant annet hadde vært nestleder for.

Kort tid etter stiftet han Demokratene, et nytt parti som blant annet profilerer seg på EØS-motstand, mer direktedemokrati og strengere grensekontroll.

18 år senere er de Kristiansands tredje største parti.

Med en framgang på nesten ti prosentpoeng i forhold til forrige kommunevalg og en total oppslutning på 13,5 prosent blir Kleppe den kommende fireårsperioden frontfigur for en partigruppe bestående av ti kommunestyrerepresentanter.

Står opp mot «treenigheten»

Ifølge ham selv handler det om tre saker: Planene om å bompengefinansiere ombyggingen av byens sentrale trafikkmaskin, Gartnerløkka (som han er i mot). Planene om å flytte containerhavna (som han er imot). Og en mye omtalt kunstsilo (som han er imot, og mer om det senere). Mer overordnet: Rollen som den som snakker etablissementet midt imot.

I et valgår som i stor grad har handlet om «protestbevegelser» er dette den særegne, sørlandske varianten.

– Hovedanalysen min er at folk i Kristiansand har fått nok av det jeg kaller den politiske treenigheten: Høyre, Arbeiderpartiet og Krf. I alle de store og viktige sakene er de enige, sier Kleppe til Filter Nyheter.

Partiet hans oppfattes som såpass ytterliggående at ingen av de andre partiene i kommunestyret i Kristiansand vil ha noe samarbeid med ham. I motsatt fall kunne Kleppe blitt den som pekte ut ordføreren i den nye storkommunen, som etter sammenslåing med Søgne og Songdalen 1. januar 2020 får 110 000 innbyggere.

– Vi kommer ikke til å forhandle med Kleppe, slår nestleder Astrid Margrethe Hilde i Kristiansand Ap fast.

– Vidar Kleppe har vært en av de krasseste mot Høyre og Høyres ledelse den siste tida. Det har vært ufine utspill, halvsannheter og usannheter. Sånn sett har det ikke vært naturlig for oss å sette oss ned med ham, sier Per Sigurd Sørensen, leder i Kristiansand Høyre.

Selv blåser Kleppe av utfrysingen og viser til at partiet uansett blir representert i alle hovedutvalg og får være med på å utforme den praktiske politikken.

– Som min mor sier: Det er ikke rart det blir krig i verden. Vi må kunne snakke sammen når velgerne har gitt en så klar beskjed, og det vet de andre politikerne også. Egentlig er det meg alle ønsker ha på lag, for jeg er den beste lagspilleren som finnes, men knallhard i opposisjon, hevder han.

Fryktet «konstant høygravide» innvandringskvinner

Vidar Kleppes inntreden i rikspolitikken daterer seg til 1989, da han ble valgt inn på Stortinget for Vest-Agder Frp i en alder av 26 år.

De neste årene markerte han seg med EØS-motstand – Kleppe brøt med partigruppa og stemte i sin tid mot Norges tilslutning til avtalen da saken ble behandlet i Stortinget – og en innvandringskritikk som politiske motstandere mente grenset til såvel hets av flyktinger som «kalde gufs fra fortiden».

Han omtalte innvandring som import av kriminalitet og ville nekte innvandrerkvinner kontantstøtte fordi «vi kan risikere at kvinner i enkelte fjernkulturelle miljø går høygravide hele tiden». Han ville tvangsteste asylsøkere fra høyrisikoland for hiv – og nekte hiv-smittede asyl. Han tok til orde for nådeløs utvisning av innvandrere som gjorde seg skyldig i kriminalitet.

I valgkampen i 1993 forsvarte han en lokal valgavis fra Frp som omtalte innvandring som «kjøp av arbeidsledighet og etniske konflikter for all fremtid», «kjøp av narkolangere, voldtektsforbrytere, mordere og svindlere», «det største forræderi mot det norske folk i landets historie, og de som står bak dette har effektivt forhåndskneblet det norske folk med ordet rasisme».

«Hovedinnholdet i artikkelen står vi selvfølgelig for. Men jeg synes det kommer litt for lite fram i artikkelen at det er systemet det er noe galt med. Jeg vil ta initiativ til et styremøte i Kristiansand FrP for å diskutere om vi fortsatt skal bruke valgavisa», sa Kleppe til NTB.

Har samarbeid med Alliansen-avhoppere

Fortsatt mener Vidar Kleppe at en restriktiv innvandringspolitikk og er viktig for et Norge han omtaler som «en liten og sårbar nasjon», og sier han står for at kriminelle innvandrere må sendes ut, selv om det i en av de konkrete tilfellene han nevner ville medføre dødsstraff for vedkommende – Kleppe understreker at dette er et synspunkt han ikke skammer seg for.

Han snakker om at de som ikke vil oppgi korrekt identitet «ikke har noe å gjøre i Norge».

Han hevder «asylindustrien er enorm i Norge» og belegger det med at han selv sitter i Utlendingsnemnda og behandler asylsaker (der gir han, ifølge en Dagbladet-sak fra 2016, nei til ni av ti søknader).

– Men jeg konstaterer at det norske samfunnet har endra seg siden jeg satt på Stortinget. Det har endret seg i den retningen jeg har ønsket, i retning av å stille krav til innvandrere og føre en restriktiv politikk, sier han i dag.

Demokratene har i år også hatt et listesamarbeid med Selvstendighetspartiet. Det nye partiet ble stiftet av avhoppere fra nyfascisten Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti Alliansen, har programfestet at «islam hører ikke hjemme i Norge» og markerte seg i valgkampen ved å bruke den rasismedømte danske oppvigleren Rasmus Paludan som trekkplaster ved valgboden på Karl Johans gate.

Men det kommer ingen antisemitter inn i norske kommunestyrer fylkesting via Demokratene, mener Kleppe å ha forsikret seg om.

– Alle folk på våre lister er helt normale og oppegående folk, det er ingen der med slike synspunkter som du refererer til. Listesamarbeidet kom i stand fordi det i noen fylker var et ønske om å kunne spe på med kandidater, sier Kleppe.

– Vi hadde et møte med Selvstendighetspartiet og ble fortalt at de hadde brutt med Lysglimt. Det viktigste spørsmålet vi stilte dem var dette med jødehat, sier han (det skal for øvrig ikke være representanter for Selvstendighetspartiet blant listekandidatene som nå får plasser for kommunestyret i Kristiansand eller fylkestinget i Agder).

Silo til besvær

Innvandring har heller ikke vært noe tema i valgkampen i Kristiansand, slik politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen bedømmer det. Han er langt på vei enig i Vidar Kleppes analyse av hvordan han har oppnådd over 13 prosent oppslutning.

– Frp har forsøkt å fremme innvandring som sak, men ikke fått noe gehør. Bompengemotstand kan ha spilt inn, men ikke i like stor grad som i Oslo, Stavanger og Bergen. De to viktigste forklaringene er at Demokratene i Kristiansand er en del av protestbølgen vi har sett i andre byer – og at vi har hatt en veldig betent valgkamp knyttet til kunstsiloen, sier Udjus.

På Odderøya står det nemlig en gammel kornsilo som kommunen har bestemt seg for å fylle med moderne kunst.

Det dreier seg i hovedsak om Sørlandets Kunstmuseum pluss en privat samling: Livsverket til Nicolai Tangen, en fondsforvalter i London med sørlandsk bakgrunn som gjennom mange år som samler har sikret seg over 1000 norske og nordiske modernistiske malerier.

Det koster imidlertid en hel del penger å gjøre en kornsilo egnet for å huse slike skatter, og at kommunen skal bidra både til oppussing og drift har satt mangt et sørlandsk sinn i kok.

– I den saken har Kleppe vært den tydeligste motstemmen, og han har hatt mange med seg. På en meningsmåling gjennomført for Fædrelandsvennen svarte over halvparten at de var mot kunstsiloen – så der har han truffet mange hjemme, sier Udjus.

– Jeg har ikke noe imot milliardærer, men synes de skal ta regningene sine selv. Når vi ikke har råd til sykehjemsplasser til 99-åringer og har 2500 fattige barn, og «treenigheten» bruker store penger på det som ikke er lovpålagte oppgaver – ja, da er det ikke rart at selv sindige sørlendinger koker, sier Kleppe (det stemmer for øvrig at Fædrelandsvennen har skrevet om minst en 99-åring som ikke fikk sykehjemsplass, og antallet fattige barn er bare en mild overdrivelse og stammer fra SSB).

Slik ser arkitektene for seg at det kan se ut inne i kunstsiloen når den er åpnet for publikum. (Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/BAX)

Bidrar på «sjikanøs» Facebook-side

Den populistiske folket-mot-eliten-dimensjonen i den kristiansandske valgkampen er ytterligere forsterket av at motstanden mot siloen i stor grad er målbåret på en facebookside med over 20 000 medlemmer og uavklart redaktøransvar.

Kleppe og andre Demokratene-profiler er blant dem som har skrevet mange innlegg på «Sørlandsnyhetene», som har vært drevet av den lokale netthandel-gründeren og kunstsilo-motstanderen Einar Øgrey Brandsdal, og som har sluppet til harde karakteristikker mot såvel lokalpolitikere som næringslivsledere og andre byboere.

Sjikanøst og konspiratorisk, ifølge kritikere – deriblant Stormberg-gründeren Steinar Olsen, som ifølge Dagens Næringsliv ble beskyldt for å være «syk i hodet» og gjøre sine ansatte til nervevrak etter å ha kritisert hvordan siden ble drevet.

«Responsen viser hvor sykt dette er blitt. Den offentlige debatten i Kristiansand er skadeskutt», kommenterte Hans Christian Vadseth, First House-konsulent og tidligere Fædrelandsvennen-redaktør. «Det er noe manisk og ekstremt konspiratorisk over debatten i Kristiansand», hevdet tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Brandsdal trakk seg fra arbeidet med siden rett før valget, med en Facebook-oppdatering der han beklager at siden har «mistet stor grad troverdighet hos enkelte» og anerkjenner at det har vært kritikk av «manglende redaktører, anonymitet, hetsende kommentarer og personkarakteristikker».

Sørlandsnyhetene opplyser nå at siden drives av «en gjeng sørlendinger som ønsker å opplyse sørlendinger om hvordan byen styres».

«Drittpakke»

Kleppe nekter for å ha noen tilknytning til Facebook-siden ut over å publisere innlegg der, men forsvarer den gjerne og mener siden er utsatt for en drittpakke.

– Men det biter ikke på folk. De kjenner seg ikke igjen. Jeg blir selv overraska når andre bystyrerepresentanter sutrer og griner fordi jeg har vært stygg mot dem på Sørlandsnyhetene – de kunne jo ta til til motmæle, men vil ikke fordi de ikke vil «nedverdige» seg til å skrive på siden, sier han.

– Ser du ikke at det er problematisk når samfunnsdebatten flyttes over til en arena med uavklart redaktørforhold?

– Jeg er enig i at det er beklagelig at det blir publisert mye anonymt. Folk skal stå fram med navn, sier Kleppe.

Self made man

Han har ellers en bonusforklaring på sin egen suksess som politiker: En stor arbeidskapasitet og rollen som den vanlige borgers ombudsmann overfor en stadig større kommune («ingen sak er for liten, ingen for stor, for Kleppe og Demokratene, de holder ord», som han nærmest synger over telefonen).

Politisk redaktør Vidar Udjus gir ham til en viss grad medhold.

– Kleppe har sittet i kommunestyret siden 2003 og er en self made man. Han har hatt små partigrupper, til dels sittet alene, men klart å henge med og protestere mot de etablerte partiene i alle disse åra. Han er også en dyktig politiker som blant annet har løftet fram barnehjembarnas skjebner. Hans bidrag til at barnehjemsbarn fikk erstatning fra kommunen mener jeg er hans største politiske seier, sier Udjus.

– Tror du han vil gjøre et rikspolitisk comeback?

– Det tror jeg blir vanskelig. En ting er å slå gjennom lokalt, det er noe annet når det er stortingsvalgkamp og de virkelig store vindene setter inn, sier Udjus.


  • På Filter Nyheter finner du ingen annonser, bare grundig  journalistikk. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no. Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). All støtte går til Filters redaksjonelle arbeid.
  • Rettelse: Denne saken ble endret 12. september klokka 09.40. Kjersti Løken Stavrum var generalsekretær i Norsk Presseforbund, ikke leder i Norsk Redaktørforening.