De kjempet hardt for eggdonasjon – Dette sier H, V og Frp-politikerne om hestehandelen med KrF

MONTASJE

KrF forhandlet seg frem til en slags vetorett i bioteknologispørsmål, mot at Erna Solberg fikk sin borgerlige flertallsdrøm oppfylt. Det innebærer at en rekke årelange stridstema på feltet, som ble gravlagt i mai, er kommet opp igjen.

En rekke kvinner, spesielt i Høyre, har kjempet hardt for disse sakene. Kvinnene vant kampen for eggdonasjon på partiets landsmøte i fjor vår. Kort tid senere gikk Stortingets flertall inn for at en lov som tillater eggdonasjon skal utredes og legges frem av regjeringen. Både Venstre, Frp og Høyre stemte for.

De visste ikke da at det skulle bli reversert av KrF i regjeringsforhandlinger et halvt år senere. Nå har Kjell Ingolf Ropstad sagt at det blir det ikke noe av så lenge KrF er inne i varmen.

Frykten for KrF

Høyre-landsmøtets vedtakom eggdonasjon  var avslutningen på et maratonløp der partiledelsen året før, våren 2017, hadde fintet ut forkjemperne like før avstemningen – angivelig fordi de fryktet å tape. Argumentet var at saken ikke var grundig nok diskutert – et spørsmål partiet har debattert i 20 år.

Guro Angell Gimse fra Trøndelag Høyre, nå fungerende leder for Høyres kvinneforum, trakk opp de historiske linjene for partiet på landsmøtets talerstol, gjengitt av NRK:

«Eggdonasjon har kommet for å bli. Sæddonasjon har vi praktisert siden 1930-tallet uten at vi har stilt så mange spørsmål om det. Nå er riktignok sædceller litt mer tilgjengelige, men ellers er det ikke store forskjellen»

Guro Gimse (H).

Hun holdt frem at barnløse som ønsker barn og er avhengige av eggdonasjon for å bli gravide, allerede nå drar til utlandet for å få egg.

«Vi har ikke sjans i havet til å stanse de som ønsker å dra til utlandet, men vi kan ta kontroll og tilby dette selv»

Maren Malthe-Sørenssen fra Oslo Høyre og leder i Oslo Høyres Kvinneforum satte hale på grisen da hun tok replikk til Erna Solbergs tale om at partiet «trengte mer tid»:

«På bakrommet snakker alle om KrF»

Det var tydelig hva hun mente: Årsaken til Høyre-ledelsens manøver var frykt for hvordan KrF ville reagere, og det bare med noen måneder igjen til stortingsvalget.

Emma Ingeborg Tveit Erlandsen, den gang i Hordaland Unge Høyre, var rasende på utsettelsen, og markerte det fra talerstolen:

«Jeg trodde vi var partiet som ikke feiget ut!»

«Det kommer til å bli vedtatt neste år uansett», sa Heidi Nordby Lunde etter Høyres landsmøte til Vårt Land 13. mars 2017. Hun hadde rett.

Men hun visste ikke at det ikke hadde noen betydning så lenge Høyre fikk KrF inn i flertallsregjering.

Hva sier kvinnene nå?

Kvinneforum-lederen svelget kamelen

Nevnte Maren Malthe-Sørenssen sitter i Oslo bystyre, men ikke i sentralstyret som godkjente regjeringsplattformen for Høyre. Hun er krystallklar overfor Filter Nyheter på hva hun synes etter regjeringsforhandlingene:

«Jeg er veldig skuffet over at Høyre forhandlet bort retten til eggdonasjon. Dette betyr utrolig mye for noen mennesker, og jeg er lei meg for at de som så frem til å kunne få barn gjennom eggdonasjon, nå blir skuffet, og må reise til utlandet for å få hjelp»

Maren Malthe Sørenssen (H).

Filter Nyheter har spurt Høyres kvinneforumsleder Gimse om hva hun mener om at partiet hennes har forhandlet bort eggdonasjon for å få flertallsmakt. Hun var stortingsvikar for Linda Hofstad Helleland inntil flertallsregjeringen kom på plass, og var derfor med på å si ja til hestehandelen.

«Dette var en kamel å svelge, det var det. Det var et kompromiss. Eggdonasjon vil nok ikke bli tillatt i løpet av denne regjeringsperioden»

Ikke bare Høyre

Det er imidlertid ikke bare Høyre-kvinner som har svelget «kameler, kaniner og alt som er, med horn og uten horn», for å låne et uttrykk fra KrFs konstituerte leder Olaug Bollestad.

Frp er blant de mest liberale partiene på bioteknologi, og partiets Kari K. Kjos har vært tydelig for eggdonasjon. Hun trekker frem likestillingsperspektivet i et intervju med Aftenposten i januar 2017, som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget:

«Hvis en mann har problemer med fruktbarheten, sier vi «det fikser vi for deg». Men hvis en kvinne har problemer, vil vi ikke hjelpe. Det synes jeg er underlig»

Kari Kjønnaas Kjos, Frp.

Hun sitter i landsstyret til Frp, og var med på å stemme for KrFs eggdonasjonsseier. I dag sier hun til Filter Nyheter om eggene som ble knust i hestehandelen med KrF:

«Det er et av tapene som gjør vondt. Selv om det berører få, hadde jeg virkelig håpet at dette nå skulle bli en realitet» 

Ifølge Bioteknologirådet anslår norske fagmiljøer at omtrent 200 norske par i året ønsker eggdonasjon (Aftenposten, 2017).

Egg i bytte mot alenemamma

Venstre er også betraktelig mer liberal enn sine samarbeidspartier, og har til og med vedtatt at de er for altruistisk surrogati, for eksempel at en kvinne kan bære frem et barn for et par som en vennetjeneste.

Guri Melby tok i Dagsavisen til orde for å være mer kompromissløs med KrF på verdispørsmål da partiet hadde landsmøte i 2017.

«Det betyr at det blir diskusjoner hvis vi skal samarbeide, men jeg er ikke bekymret. Kanskje er det på tide at Venstre løfter fanene høyere i disse spørsmålene neste gang vi sitter i forhandlinger»

Guri Melby (V).

Melby legger ikke skjul på at hun er skuffet over forhandlingsresultatet på bioteknologi. Hun sitter i både sentralstyret og landsstyret, og voterte over plattformen.

«Jeg er ikke overrasket over at KrF måtte få noe på bioteknologi, det var jeg forberedt på, men jeg er skuffet over at de har klart å stoppe alt. Jeg hadde håpet at vi skulle klare å sikre eggdonasjon»

— Burde Venstre vært kompromissløs på dette?

— Jeg skulle ønske vi stod hardere på dette feltet og i alle fall sikret én seier. Da måtte vi akseptert å gi noe på et annet felt. Jeg mener at bioteknologi ikke burde blitt puttet inn i én pakke. Det burde blitt splittet opp. Da kunne vi ofret assistert befruktning for enslige, som er mer kontroversielt, mot at vi fikk eggdonasjon, sier Melby.

Borgerlig partipisk

De ulike spørsmålene innen bioteknologi som ble vedtatt av Stortinget i mai, skal legges frem som lovforslag fra regjeringen denne perioden. Flere politikere fra både Venstre, Frp og Høyre krevde før og under forhandlingene å bli fristilt i verdispørsmål slik at de kan stemme etter egen overbevisning.

Heidi Nordby Lunde uttalte før plattformen ble ferdigstilt at hun forventer at representantene blir fristilt i spørsmål om abort og bioteknologi. Nå har pipa fått en annen låt.

«Jeg har godkjent regjeringsplattformen slik den er, og har ikke tenkt å be om fristilling på noen saker den dekker (…) For meg er det egentlig viktigst at Høyre har konkludert og at det ikke blir noen omkamper der»

Heidi Nordby Lunde (H).

På direkte spørsmål bekrefter Gimse at Høyre vil binde sine representanter.

Nytter ikke med fristilling

Frp-politiker Åshild Bruun-Gundersen var også tydelig til Klassekampen fredag 4. januar, før plattformen ble lagt frem:

«Frp fristiller alltid sine representantar i spørsmål knyttet til abort og bioteknologi. Og jeg har ikke gitt noen frikort til å forhandle vekk min stemme»

Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Hun, som Gimse og Nordby Lunde, ga bort frikortet da regjeringsplattformen ble lagt frem.

Til Filter Nyheter sier hun i dag at en fristilling av stortingsrepresentantene ikke er relevant i praksis – det kommer ikke til å være noen eggdonasjonssak å votere over fra regjeringens side:

«Regjeringen må nå legge frem et lovforslag til Stortinget og der vil det ikke ligge forslag om å tillate eggdonasjon. Den kampen er foreløpig tapt»

Vedtaket om endringer i bioteknologiloven i Stortinget i vår, der eggdonasjon var med, forplikter egentlig regjeringen til å legge fram sakene i Stortinget. Siden det nå er en flertallsregjering, kan den overse tidligere flertallsvedtak i Stortinget uten at parlamentet kan gjøre noe med det.

Partikollega Kari Kjos står heller ikke på kravet:

«Det er mange år siden jeg innså at om jeg skulle oppleve å innføre bare Frp-politikk, så trenger vi 50 prosent oppslutning. Vi har inngått en avtale og da støtter jeg opp om den»

— Høyre bør ikke gå fri

Bruun-Gundersen sitter også i Frps landsstyre, og voterte over regjeringsplattformen. Hun ble ikke overrasket over at eggdonasjon-seieren fra i mai forsvant i plattformen, selv om det ikke var oppe i debatten i særlig grad før jul.

— Det har vært uenigheter i Høyre og Erna Solberg var personlig imot. Det har nok preget regjeringsforhandlingene. Fremskrittspartiet og Venstre kunne ikke vinne alle kampene i regjeringsplattformen, denne tapte vi. Jeg synes ikke Høyre skal gå fri i denne i saken, sier Frp-politikeren fra Aust-Agder.