I dag ofrer tusenvis av norske skoleelever en av sine dyrebare fraværsdager for å markere sin misnøye med hvordan de voksne forvalter planeten vi bor på.

Klimastreiken har fått flere representanter for sistnevnte aldersgruppe til å driste seg ut på internett for å sette ungdommen på plass. Resultatet har, helt uavhengig av hva du mener om fraværsproblematikken, variert mellom smått uheldig og helt katastrofal – for avsenderne selv.

Her er vår uhøytidelige oppsamling av fem eksempler på surmagede oppdateringer fra sosiale medier de siste dagene.