I den norske partiloven er det et tydelig forbud mot å ta imot anonyme bidrag i valgkampen:

«Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet».

Men i valgkampinnspurten i Innlandet nyter Frp-profil Carl I. Hagen nå godt av nettopp pengegaver fra anonyme personer, via et smutthull i reglene.