Leger uten grenser (MSF) gikk fredag knallhardt ut mot både EUs og Norges «kyniske og umenneskelige migrasjonspolitikk» og erklærte at MSF ikke lenger vil ta imot penger fra statene som står bak den omstridte EU-Tyrkia-avtalen. Det har skapt reaksjoner både politisk og blant vanlige givere.

Nå har mange grasrot-støttespillere i Norge meldt seg ut i protest - gjerne enten fordi de oppfatter utspillet som politisk i en bredere innvandringsdebatt eller fordi de mener MSF ikke bør gi slipp på over en halv milliard i pengestøtte uten videre.

Grove anslag hos Leger uten grenser tyder på at minst 150 norske givere allerede har stanset månedsbeløpene sine, og at flere vil følge. Men hva nettoeffekten blir på sikt, er vanskelig å si.

– Jeg får også mange positive tilbakemeldinger. Noen sier de skal donere det de har fått tilbake på skatten i år, andre har sagt de skal doble det månedlige bidraget sitt. Samtidig er det helt klart noen som mener vi har blitt politiske og slik sett har misforstått,  sier Kyrre Lind, programsjef for Leger Uten Grenser i Norge.